Hvordan foregår et Rotarymøde

ET HELT ALMINDELIGT KLUBMØDE

Klubbens ordinære møder afholdes normalt én gang ugentligt. Møderne afholdes sædvanligvis gennem personligt fremmøde, men klubben kan også arrangere on-line møder eller etablere mulighed for, at enkelte medlemmer kan deltage på den måde.

Dagsorden:

Et typisk klubmøde indeholder nogle faste punkter - kan variere fra klub til klub - men typisk vil det være:

  • Velkomst ved præsidenten - gæster nævnes specielt
  • Sang
  • 5 minutter før tid er medlemmernes mulighed for at komme med ganske korte indslag om næsten hvad som helst.
  • 3 minutter - et specielt dansk fænomen, hvor medlemmer efter tur får frit slag på talerstolen til i 3 minutter at tale om et emne, der ligger medlemmet på sinde.
  • Spisning (ved klubber med morgenmøder spises der ofte morgenmad under mødet)
  • Introduktion af foredragsholder
  • Foredragsholder har ordet
  • Spørgsmål til foredragsholder
  • Præsidenten takker af og lukker mødet