Hvad er the Rotary Foundation

The Rotary Foundation (TRF) er en non-profit fond, hvis formue primært kommer fra donationer og fra rotarianeres frivillige bidrag. 

Formålet/misssionen med fonden er på verdensplan at fremme forståelse, fred og venskab mellem mennesker uanset nationalitet, race eller religion. Det skal ske ved forbedring af sundhed, støtte til uddannelse og minimering af fattigdom. 

The Rotary Foundations mission sammenfattes i mottoet: ”Doing Good in the World”.

For at nå målet anvendes af rotarianere en række TRF-programmer som et særligt værktøj og en hjælp til at gennemføre projekter tværs over nationale grænser.

Hovedpunkterne i TRF´s programmer er

  • Rotary Grants,
  • Rotary Peace Centers program og
  • Polio+ programmet.