Om klubben

Ry Rotary Klub blev etableret i 1963 og har i dag 50 medlemmer, som repræsenterer mange forskellige erhverv. Medlemmerne bor typisk i lokalområdet. Vi optager gerne nye medlemmer efter opfordring til den enkelte, men du er også velkommen til at kontakte klubledelsen, hvis du kunne tænke dig at deltage i et af vores møder eller at høre nærmere om klubben og vores aktiviteter. Enhver er velkommen som gæst ved vores klubmøder, som normalt er om onsdagen fra 18 - 19.30.
Klubbens faste mødested er på Ry Hotel, men kan også ske som på andre adresser.
Send os en mail på info@ryrotary.dk og du vil høre fra os snarest om mulighederne for at deltage i et af vores møder.

OBS! Bemærk venligst at denne side er under redigering.

 

OM RY ROTARY KLUB

Ry Rotary Klub blev etableret i 1963 og har i dag omkring 50 medlemmer, som repræsenterer mange forskellige erhverv. Medlemmerne bor typisk i lokalområdet. Vi optager gerne nye medlemmer efter opfordring til den enkelte, og du er velkommen til at kontakte klubledelsen, hvis du kunne tænke dig at deltage i et af vores møder eller at høre nærmere om klubben og vores aktiviteter. Enhver er velkomne som gæst ved vores klubmøder, som normalt afholdes om onsdagen fra 18 - 19.30 på Hotel Ry.

Der er klubmøde hver uge (undtagen i ferieperioder), hos os er det om onsdagen. Et klubmøde varer 1½ time med mindre noget specielt gør sig gældende. Mødet begynder med spisning, dernæst en velkomst ved præsidenten, en sang og et indlæg fra et medlem af 3 minutters varighed -her er ordet frit.
Dernæst er der meddelelser fx. om kommende arrangementer, og så følger der ofte en indlæg/foredrag om et eller andet spændende emne af ca. 40 til 50 min. varighed. Nogle gange holder vi ude-møde, hvor vi besøger en virksomhed/institution, eller vi er på tur i vores kønne natur ofte sammen med ledsager/partner. Vi kan også arrangere fisketur, en tur på skydebanen, kører gokart, tage på bowlingbanen og få en fad efterfølgende.

Kammeratskabet betyder meget hos os, og det er stadig igennem møderne man udvikler kendskabet til hinanden, men tidligere tiders ”mødepligt” er erstattet med ”møderet”. Så har man forfald, betyder det blot at man næppe kan være helt ajour med hvad der sker på det pågældende møde.

Klubsekretæren udsender efter hvert møde et såkaldt ”ugebrev” med en opsummering af indholdet på netop afholdt møde, så helt fortabt er man ikke selvom man ikke selv har haft mulighed for at deltage.
Vores mødekalender (kræver login) indeholder en mængde informationer om alle danske klubbers mødeaktivitet, og som medlem er man velkommen til at besøger andre klubber - faktisk verden over,– blot skal man melde sin ankomst i forvejen.   

Fester og venskabsklubber

Vi holder også et på fester hen over året, og hvert år har vi besøg fra én af vores to venskabsklubber (Louth, England og Itzeho, Tyskland), og ligeledes tager vi på genvisit hos dem.

 

MÆRKESAGER

Ry Rotary Klubs mærkesager er bl.a.:
1. Udvekslingsprogrammer: Omfatter både ungdomsudveksling (long term & short term), og erhvervs-voksenudveksling (GSE/VTT).

2. Projektarbejde: I klubben har vi gennem mere end 10 år afholdt et årligt sommerlotteri hvorfra overskuddet er gået til lokale såvel som internationale projekter i den 3. verden. Bl.a. har vi leveret hospitalsudstyr, PC-ere og en ambulance til Litaun og etableret to mobile medicinske klinikker i Mexico til en samlet værdi af USD 75.000 incl. støtte fra forskellige Rotary-fonde.

Gennem de seneste 10 år har vi gennemført flere støtteprogrammer i landsbyen Bukalasi, beliggende på vulkanbjerget Mt. Elgon i det østlige Uganda. Dels har vi hjulpet med en kraftig renovering af den lokale sundhedsklinik med solpaneler og lys, filteret trykvand (fra højere liggende flod), madrasser, udstyr bl.a mikroskop, tandlægestol og for øjeblikket (2020) arbejdes der på at bygge en ny toiletbygning ved skolen dernede.
Sammen med en skoleklasse på Ry Mølleskole har vi leveret nye klassesæt af skolebøger.
Desuden har vi opstartet såkaldte opsparingsgrupper og arbejder pt. på at få en uddannelse at jordmødre sat i gang.
Vores udfordringer dernede er naturligvis kulturforskellene og de geografiske afstandene, men vi har været ”heldige” og fået skabet gode alliancer dernede.
Se mere om Uganda på https://www.rotary.dk/planlagte-projekter-i-bjerglandsbyen-bukalasi-uganda

UDVEKSLINGSPROGRAMMERNE

Hvert år udsender vi et ungt menneske (ml. 16 og 18 år) til en oversøisk destination, hvor vedkommende bor hos en/flere værtsfamilier samtidig med at skolegangen passes ude i det fremmede. En kanonoplevelse for den heldige, som kommer afsted på sådan en tur, som varer et lille års tid. Vi tager tilsvarende imod en udvekslingsstudent fra det fremmed, og som værtsfamilie er der her stor mulighed for at komme tæt på andre kulturer.

VOCAL TRAINING TEAMS, -ET TILBUD TIL UNGE HVOR UDDANNELSEN ER OVERSTÅET, OG MAN HAR VIRKET I SIT FAG NOGLE ÅR.

Herudover har vi VTT-programmet som giver unge erhvervsaktiv muligheden for i en mindre gruppe over en periode at arbejde med projektløsninger typisk i et udviklingsland. Opholdet her kan være af varierende længde og det henvender sig til folk som både projektplanlægge og udfører det praktiske arbejde som fx.

 

Rotary web logo

Afvekslende mødeprogram

Kigger man programmerne for mange Rotary Klubber, ser man mange faste arrangementer dukke op år ud og år ind. Hos os kan vi slet ikke undvære vores kærkomne årlige tur i skolekøkkenet. Her mødes vi kl. 17.00 og efter 2 timers underholdende arbejde, åbnes dørene for vores bedre halvdele, med hvem vi sammen nyder kreationerne. Måske efterfulgt af en sang eller to, og er vi heldige, så har udvalget også arrangeret sig med et underholdende indslag.

Mange andre sociale arrangementer er med til at holde fællesskabet vedlige. Vores projekter som vi fx har gennemført de sidste par år med salg af lodseddler under RYST-festivallen er bestemt også med til at gøre medlemsskabet af klubben udfordrende og berigende.