Mødereferat 29.9. 2020

Medlemsoptagelse og beretning om vores udvekslingsstudents ophold i New Zealand.

Præsident Anita Jacobsen bød velkommen på Skyttegården. En særlig velkomst var der til Amalie, som i aften skulle fortælle om sit1-årige ophold i New Zealand. Amalies familie blev også budt særligt velkommen.

Desuden var der velkomst til klubbens nuværende udvekslingsstudent Ella, vore øvrige gæster samt de to personer, der i aften skulle optages som nye medlemmer: Karsten Juhl og Anne-Mette Faurholm Michelsen . 3 minutter udgik i aften.

Efter aftensmaden blev mødet genoptaget. Anita Jacobsen holdt en flot og personlig tale for Karsten og Anne Marie.. Hun lagde bl.a. vægt på de mange muligheder og oplevelser, som et Rotary-medlemskab medfører for de to nye, men også for klubbens nuværende medlemmer.  Hun overrakte herefter et Rotary-medlemsbevis. Med god afstand til hinanden sang medlemmerne Rotarys velkomstsang. Traditionen tro blev Rotary-nålen uddelt til de to nye medlemmer, ligesom der var en buket blomster til hver.

Efter den officielle del fortalte de to nye medlemmer lidt om sig selv.

Peter From Eriksen introducerede herefter Amalie som aftenens gæstetaler. Amalie har været et år i New Zealand, udsendt af Aabenraa Rotaryklub, og det blev til en super god fortælling om hendes tid der. Amalie havde en del anekdoter fra et spændende år, hvor hun havde rejst rundt i landet, både på Nordøen og Sydøen.

Amalie var især ’fascineret af New Zealands natur, og hun fik et godt indtryk af den kultur, der er hos New Zealands oprindelige befolkning, Maorierne.

Foredraget blev ledsaget af fotos og billeder, hvor hun havde været sammen med andre unge rotarianere fra hele verden. Her blev der tid til surfing, kajaksejlads og sågar et nærmest frit fald på 300 meter (under kontrollerede former). I årets løb boede hun i New Zealands største by, Auckland.

Amalie takkede klubben for, at hun havde fået mulighed for dette ophold, som hun aldrig vil glemme.

Næste møde
Kjeld Hansen fortalte lidt om næste møde, der foregår den 6. oktober på den Krolf-bane, der ligger i nærheden af Brundlund slot – nærmere betegnet ved Langebro. Mødet er et udvidet møde. Efter Krolf-spillet kører vi til ”Restaurant Under Sejlet” for at spise aftensmad der.

Referent: Anders Jessen