Submitted by Jane Holm on 26.8.2021
Pressemeddelelse, der er blevet trykt i lokalaviserne i august måned 2021

Erhvervspris i Rotary

Dronninglund Rotary Klub er klar med kriterier for ny erhvervspris

Dronninglund Rotary Klub er nu ved at lægge sidste hånd på de kriterier, der skal anvendes, når prismodtageren af den nystiftede erhvervspris skal findes.
Prisen vil blive uddelt en gang om året til en erhvervsleder eller virksomhed, der udøver sin virksomhed i klubbens lokalområde. Første gang bliver i april 2022.
Formålet med prisen er at påskønne initiativ, dynamik og succes i erhvervslivet. Endvidere ønsker klubben med prisen at øge kendskabet til Rotary i erhvervslivet og at synliggøre Dronninglund Rotary Klub i lokalområdet, fortæller Birgitte Lagergaard, der er leder af projektgruppen, som har udarbejdet kriterierne for prisen.
Prisen, der består af et diplom og et kunstværk udarbejdet af en lokal kunstner, gives for en initiativrig og dynamisk erhvervsindsats til en lokal virksomhed eller erhvervsleder i Dronninglund Rotary Klubs lokalområde, der yder en særlig indsats, og som lever op til Rotarys formål og værdigrundlag.
Virksomheden/erhvervslederen skal således gøre en forskel i lokalsamfundet og være en succeshistorie inden for bl.a. et eller flere områder som vækst, uddannelse af elever, socialt ansvar og miljøansvar. Motiveret indstilling til prisen kan foretages af alle.
Rotary er et lokalt og globalt netværk, hvis formål er at opmuntre viljen til at tjene andre. Rotarys medlemmer er erhvervsfolk, ledere og selvstændige, der ønsker at udvikle deres menneskelige og faglige kompetencer på tværs af faggrænser og generationer med udgangspunkt i Rotarys 5 kerneværdier: Fællesskab, Integritet, Mangfoldighed, Service og Lederskab.
Dronninglund Rotary Klub består af næsten 30 medlemmer og
yder hvert år et betydeligt beløb til udryddelse af polio (børnelammelse) og til ShelterBox, som er Rotarys globale katastrofeberedskab. Endvidere er klubben medlem af Skyggebørn, et projekt til støtte for børn i sorg. Desuden har klubben tegnet et fadderskab til en af SOS-børnebyerne i Etiopien.

Interesse i medlemskab eller i at vide mere om Rotary sker ved henvendelse til den nærmeste Rotary klub, som findes på www.rotary.dk. Man skal dog anbefales af en rotarianer for at kunne blive medlem af en klub.
Klubben har også sin egen Facebook side, https://www.facebook.com/DronninglundRotary.

Yderligere oplysninger:

Per Hylander
Tlf. 2279 7010
E-mail pkhylander (at) gmail.com ()