Status og julehilsen

Nu er vi ca. halvvejs i dette Rotary-år, og jeg vil benytte lejligheden til at ønske glædelig jul og godt nytår. Det er jo et godt tidspunkt at gøre lidt status.

Årets distriktskonferencehar vi valgt at afvikle på en ny måde: Den formelle del: Årsmødet er afviklet med stort fremmøde og god debat i september. 

Lørdag den 27. april 2019 holder vi distriktets inspirations-dag på Efterslægten i København NV – en dag hvor vi fra 9.00 – 16.00 får masser af inspiration og får mulighed for at dele erfaringer og ideer. Inspirationsdagen er åben for alle: nye og erfarne rotarianere og rotaracter - studenter og værtsforældre. 

Emnerne på dagen handler om det som sker i klubberne, og det som måske kan komme til at ske – der bliver korte oplæg i plenum og mange break-out-sessions. Masser af inspiration!

Kl. 18.00 starter distriktets ’galla-fest’ – som også er for alle. Programmet udsendes i januar og indeholder mange spændende oplægsholdere / emner / events. 

 

 

Tak til alle jer som er blevet medlem i Facebook-gruppen: Netværk med mening.

Siden august er gruppen vokset fra 120 til 529 og mange gode ideer og oplevelser deles. Det er en god måde at være synlig og blive inspireret fra hinanden.

 

Jeg har været rundt i næsten alle distriktets klubber på ’guvernør-besøg’ – det har fra min side være en stor fornøjelse. Og tusind tak for den gode respons jeg har fået. 

Helt generelt oplever jeg, at der er god trivsel i klubberne – og at medlemmerne er glade for at være rotarianere. I langt de fleste klubber oplever jeg også et ønske om fornyelse. Herunder er der næste alle steder fokus på, hvordan vi kan få Rotary som erhvervsnetværk til at fungere optimalt. 

  • Hvordan kan vi sætte Rotary som erhvervsnetværk mere i ’system’ og dele viden og erfaring?
  • Hvordan kan vi få mere erhvervsindhold i klubbernes aktiviteter? 
  • Og hvordan synliggør vi dette bedre for potentielle og nye medlemmer?

I de fleste klubber har vi talt om at invitere Iværksættere ind – og lade dem pitch deres forretningside, give sparring og evt. indstille til distriktets Iværksætterpris!
Og vi har talt og vigtigheden af at udvide netværket ud over klubben gennem bl.a. Intercitymøder og besøg i hinandens klubber. 

 

Og her i december har der været afholdt flotte julefester, koncerter og Ønsketræerne er udbredt i mange klubber.

 

Jeg ønsker jer det bedste for det næste halvår – og glæder mig til at ses.

 

Glædelig jul og godt nytår
Susanne Gram-Hanssen
Guvernør distrikt 1470