Hvordan bliver min hverdag?

Hverdagen vil ligne den herhjemme og så alligevel ikke!  Du skal gå i skole, deltage i familiens liv,  være sammen med venner og skaffe dig nogle fritidsinteresser, fx inden for sport. Du må ikke have fritidsarbejde.  

I nogle lande dyrker man sport i tilknytning til skolen. I andre er der kun skole om formiddagen eller eftermiddagen. I nogle lande går man meget op i, at skolen følges, og alle lektier laves - i andre tager man det mere afslappet.  

Tilbring tid med lokale venner - det er ok at være sammen med andre udvekslingsstudenter, bare ikke hele tiden.   Involver dig i Rotaryklubbens liv. Nogle steder er Rotary meget involveret i velgørenhedsprojekter - som du kan hjælpe til med.   

Deltag i sprogundervisning den første tid - dette gælder især alle dem, som ikke kommer til et engelsktalende land. Men for alle gælder, at jo før du lærer at forstå og gøre dig forståelig på sproget i dit værtsland, desto hurtigere bliver du integreret.