Vilkår for anvendelse

Aftale mellem Bruger og Rotary Danmarks Ungdomsudveksling (RDU)

RDU web-stedet består af websider der drives af RDU.

RDU web-stedet bliver tilbudt til Bruger under forudsætning af, Bruger accepterer vores betingelser uden forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Dette gælder også betingelser, der fremgår på andre sider af dette web-sted. Brugers videre brug af RDU web-stedet bekræfter derfor Brugers accept af alle disse vilkår og betingelser.

ÆNDRINGER TIL VILKÅR FOR ANVENDELSE

RDU forbeholder sig ret til at ændre vilkårene og betingelserne for hvordan web-stedet tilbydes, inkluderet men ikke begrænset til de afgifter/priser der måtte være forbundet ved brug af web-stedet.

GENVEJE TIL EKSTERNE WEB-STEDER

RDU web-stedet kan indeholde genveje til andre web-steder ("Links"). Disse web-steder er ikke kontrolleret af RDU og RDU er af denne grund ikke ansvarlig for indholdet på disse web-steder, dette inkluderer uden undtagelse alle genveje til eksterne web-steder. RDU er heller ikke ansvarlig for transmission af data fra de eksterne kilder/web-steder der refereres til fra dette web-sted. Dette gælder uden undtagelse alle former for datatransmission samt skadelig kode i form af vira med mere. RDU tilbyder kun disse genveje til Bruger som en bekvemmelighed. Inkluderingen af disse genveje antyder IKKE at, RDU anerkender holdninger som disse web-steder eller dets operatører måtte fremstille.

MISBRUG OG ULOVLIG ANVENDELSE

Som betingelse af Brugers brug af RDU web-stedet, garanterer Bruger RDU at Bruger ikke vil anvende RDU web-stedet til formål der på nogen måde er ulovlige jf.. Dansk Lovgivning eller formål der måtte krænke disse vilkår for anvendelses af dette web-sted. Bruger må under INGEN omstændigheder anvende  RDU web-stedet på måder der måtte skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe RDU web-stedet eller forstyrre andre brugeres besøg/arbejde med RDU web-stedet. Bruger må ikke skaffe adgang eller forsøge på at skaffe adgang til materiale der ikke med vilje er gjort tilgængeligt eller forsynet igennem RDU web-stedet.

BRUG AF KOMMUNIKATIONS TJENESTER

RDU web-stedet indeholder IKKE kommunikationsfunktioner til deling af Bruges data.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRALÆGGELSE

INFORMATIONERNE, SOFTWARE, PRODUKTER, OG TJENESTER INKLUDERET ELLER TILGÆNGELIGE IGENNEM RDU WEB-STED KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER BLIVER PERIODISK TILFØJET TIL INFORMATIONERNE HERI. RDU OG/ELLER DETS LEVERANDØRER KAN FORETAGE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER I RDU WEB-STEDET PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. RÅD OG VEJLEDNINGER SOM Bruger MÅTTE MODTAGE ELLER FÅ VIA RDU WEB-STEDET BØR IKKE FØLGES ELLER TAGES ALVORLIGT NÅR DET DREJER SIG OM PERSONLIGE, MEDICINSKE, RETSLIGE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG Bruger BØR RÅDFØRE DEM MED EN PASSENDE EKSPERT FOR SÆRLIG RÅDGIVNING TIL Brugers SPECIFIKKE SITUATION.

RDU OG/ELLER DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED TROVÆRDIGHED, NØJAGTIGHED, TILGÆNGELIGHED OG PUNKTLIGHED FOR  DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ RDU WEB-STEDET. LIGELEDES FRALÆGGER RDU SIG ALT ANSVAR OG UDEN BEGRÆNSNING FOR DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ RDU WEB-STEDET. 

I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING TILLADT AF GYLDIG DANSK LOVGIVNING, KAN RDU OG/ELLER DETS LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER STILLES TIL ANSVAR ELLER GØRES ERSTATNINGSPLIGTIG FOR SKADER DER MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET ELLER FORBUNDET DIREKTE ELLER INDIREKTE MED BRUG ELLER ASSOCIATION TIL DETTE WEB-STED.
HVIS BRUGER UNDER NOGET OMSTÆNDIGHEDER DIREKTE ELLER INDIREKTE FINDER INDHOLDET AF DETTE WEB-STED UTILFREDSSTILLENDE ELLER MANGELFULDT BØR BRUGER ØJEBLIKKELIGT OPHØRE MED AT ANVENDE OG BESØGE RDU WEB-STEDET.

OPSIGELSE/ADGANGSBEGRÆNSNING

RDU forbeholder sig ret til uden varsel at opsige Brugers adgang til RDU web-stedet og de relaterede tjenester eller dele heraf. Bruger, som besøgende, bruger eller medlem af dette web-sted accepterer hermed at, nærværende aftale er beskyttet af Danske og Internationale Lovgivninger, dette inkluderer også regulativer og lovgivning inden for den Europæiske Union (EU). Bruger, som besøgende, bruger eller medlem af RDU web-stedet er forpligtiget til at overholde ovenstående og gældende lovgivning. Overtrædelse af dette vil medføre eksklusion fra web-stedet og i værste fald retsforfølgelse.

 

OPHAVSRET OG INFORMATION OM VAREMÆRKER:

Alt indhold på RDU web-stedet tilhører RDU og/eller dets leverandører. Alle rettigheder forbeholdes.
 

VAREMÆRKER

Navne og produkter nævnt heri kan være registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

 

Opdateret april 2021