Hvad kan jeg søge og hvordan

Family to Family

Dette program er for individuelle deltagere eller grupper af deltagere, der vil bo hos værtsfamilier i et andet land i en eller flere uger. De fleste Homestays er gensidige; For eksempel kan en Brasilien-Tyskland-udveksling starte med en ung person fra Brasilien, der tilbringer nogle uger i Tyskland efterfulgt af et besøg fra en tysk ung, der rejser til Brasilien. Sådanne udvekslinger er
normalt familie-til-familie eller klub-til-klub. I løbet af dette program kan det være muligt at deltage i Tours for grupper af unge fra samme land eller flere forskellige lande.

Camps

(Alder 15-24 som bestemt af arrangørerne af den enkelte lejr eller tur)
Disse lejre samler deltagere fra flere lande og de foregår normalt om sommeren. Lejre kan have
temaer som sport, kultur, natur, sprog, computer eller deltagelse i et fællesskabstjeneste projekt.

Nogle lejre giver lederuddannelse og adresserer internationale bekymringer. Ved at samle internationale deltagere i lejre fremmes kulturel tolerance og international forståelse gennem venskab.

Hvor det er muligt, vil unge med handicap blive medtaget i lejren eller turprogrammerne, men for de mere stærkt handicappede oprettes specielle lejre kendt som 'Handicamps', hvor deltagerne kan bistås af en plejeperson.

Udfyld ansøgningen

Kontakt en Rotary klub, der vil anbefale din deltagelse. Klubben har en counsellor, som kan vejlede dig, og som også er ansvarlig for, at du opfylder betingelserne for at deltage (alder m.v.)

Din ansøgning skal være læselig. Maskinskrevne eller computergenererede ansøgninger er at foretrække. Besvar alle spørgsmål fuldstændigt og som der bliver spurgt efter (skriv ikke "samme", "se ovenfor" eller "se side __"). Tast oplysningerne ind i det markerede felt, medmindre andet er bestemt. For at undgå enhver chance for fejlfortolkning så vær omhyggelig med din grammatik og stavning.

Hvor som helst ansøgningen beder om dit fulde juridiske navn, indtast dit navn præcis som det fremgår af dit pas eller fødselcertifikat. På sider, der har en boks i øverste højre hjørne markeret "Ansøgers navn", skal du indtaste det foretrukne kaldenavn. For eksempel kan en ansøger, hvis fulde juridiske navn er Joseph David Smith, kalde sig Joseph Smith eller Joe Smith. 

Udskrivning af din ansøgning og underskrift af formularerne.

Download ansøgningsformularen. Udfyld side 3, 4, 6, 7 og skema B, hvis du søger at komme på camp. Hvis du søger Family 2 Family, skal du udfylde side 3, 4, 6, 7 og skema B.

Indsend fire komplette sæt af denne ansøgning. (Du kan også lave et ekstra sæt til dine egne optegnelser.) Sæt 2-4 kan være fotokopier af god kvalitet. På alle kopier skal signaturerne være ORIGINAL og i BLÅ. For at opnå dette:

  1. Udfyld ansøgningsskemaet, men underskriv det ikke.
  2. Udskriv fire sæt af den udfyldte ansøgning, hvis du bruger en computer/skrivemaskine. Hvis du udfylder ansøgning manuelt, så lav tre fotokopier af originalen - tjek at alle kopier er af en god kvalitet.
  3. Tilføj din underskrift og dine forældre / værgers signatur til alle kopier.

Fotoet af dig selv på Page 3 kan være digitalt indsat eller vedhæftet. Vedhæftet skal det være et originalt fotografi på alle fire sæt, ikke farvefotokopi. De billeder, du sætter ind på "Supplerende Side A", kan også indsættes digitalt, men hvis vedlagt skal mindst ét sæt være originaler. De andre tre sæt kan være farvefotokopier af høj kvalitet.

Send ansøgningens side 3, 4, 6, 7 og oplysningerne der efterspørges i skema A eller B elektronisk som 1 indskannet fil til cm-st (at) rotary-yep.net.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af denne ansøgning, skal du kontakte din lokale Rotary Clubs Counsellor. Når du har fuldført din ansøgning, skal du returnere den til din lokale Rotary Club / District som anvist.