Hvad kan jeg søge og hvordan

Family to Family
Dette program er for individuelle deltagere eller grupper af deltagere, der vil bo hos værtsfamilier i et andet land i en eller flere uger. De fleste Homestays er gensidige; For eksempel kan en Brasilien-Tyskland-udveksling starte med en ung person fra Brasilien, der tilbringer nogle uger i Tyskland efterfulgt af et besøg fra en tysk ung, der rejser til Brasilien. Sådanne udvekslinger er
normalt familie-til-familie eller klub-til-klub. I løbet af dette program kan det være muligt at deltage i Tours for grupper af unge fra samme land eller flere forskellige lande.

Camps
(Alder 15-24 som bestemt af arrangørerne af den enkelte lejr eller tur)
Disse lejre samler deltagere fra flere lande og de foregår normalt om sommeren. Lejre kan have
temaer som sport, kultur, natur, sprog, computer eller deltagelse i et fællesskabstjeneste projekt.

Nogle lejre giver lederuddannelse og adresserer internationale bekymringer. Ved at samle internationale deltagere i lejre fremmes kulturel tolerance og international forståelse gennem venskab.

Hvor det er muligt, vil unge med handicap blive medtaget i lejren eller turprogrammerne, men for de mere stærkt handicappede oprettes specielle lejre kendt som 'Handicamps', hvor deltagerne kan bistås af en plejeperson.

Udfyld ansøgningen
Kontakt en Rotary klub, der vil anbefale din deltagelse. Klubben har en counsellor, som kan vejlede dig, og som også er ansvarlig for, at du opfylder betingelserne for at deltage (alder m.v.)

Din ansøgning udfyldes elektronisk. Du starter ansøgningen HER.

Først skal du oplyse din email adresse og når du får svar skal du bruge linket og udfylde profiloplysningerne.

Når du har oprettet en profil kan du logge på med dit YEP nummer og kodeord.

Herefter kan du lave en ny ansøgning eller arbejde videre med en påbegyndt ansøgning.

Husk at være omhyggelig med at udfylde ansøgningen. Hvor ansøgningen beder om dit fulde navn, indtast dit navn præcis som det fremgår af dit pas.

Udskrivning af ansøgningen og underskrifter.
Når du har udfyldt ansøgningen og klubbens counsellor har sagt ok for den, udskriver du ansøgningen og får alle de nødvendige underskrifter på dokumentet. På alle steder skal underskrifterne være skrevet med BLÅ.

Counsellor scanner og uploader ansøgningen til din profil og du kan nu i databasen vælge den ønskede camp når den annonceres.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af denne ansøgning, skal du kontakte din lokale Rotary Klubs counsellor.