Hvad får jeg ud af det?

DU FÅR

- nye familier med anderledes mad, traditioner, regler og måder at leve og tænke på – og du lærer at tilpasse dig livet i familierne.
- en skolegang, som helt sikkert er anderledes den, du er vant til i Danmark, og som er din indgangsvinkel til venskaber
- en Rotaryklub, som interesserer sig for dig og bakker dig op
- venskaber – måske for livet - med udvekslingsstudenter fra andre dele af verden
- masser af oplevelser, du aldrig ville have fået herhjemme
selvtillid – at være ”Palle alene i verden” lærer dig en masse om dig selv, din måde at reagere på og dine evner til selv at tackle problemer.

At være en Rotary-udvekslingsstudent giver dig mulighed for at opleve en unik kulturel udveksling og personlig vækst gennem et års ophold i et andet land. Nogle af fordelene inkluderer:

  1. Kulturel bevidsthed: Du får en dyb indsigt i en anden kultur, herunder dens traditioner, skikke, mad, sprog og historie. Denne kulturelle bevidsthed er uvurderlig og giver dig mulighed for at udvikle en bredere og mere åben tilgang til verden.

  2. Sprogfærdigheder: At bo i et andet land, hvor de taler et fremmedsprog, vil forbedre dine sprogfærdigheder markant. Du får mulighed for at kommunikere på daglig basis med lokale mennesker og forbedre både dine mundtlige og skriftlige evner. Du når som regl at blive flydenede i dit nye sprog inden du rejser hjem.

  3. Selvstændighed og modenhed: At leve i et fremmed land væk fra din familie og venner vil helt sikkert udfordrer dig til at udvikle en større grad af selvstændighed og modenhed. Du vil lære at håndtere nye udfordringer og finde løsninger på egen hånd.

  4. Venskaber og netværk: Du får mulighed for at opbygge livslange venskaber med både lokale unge og andre udvekslingsstuderende, som opholder sig i dit område.  Dette globale netværk kan være gavnligt både personligt og professionelt senere i livet.

  5. Uddannelsesmæssige muligheder: Studieåret i udlandet giver dig mulighed for at opleve en anderledes undervisningsmetode og skolesystem, hvilket kan berige din uddannelsesmæssige baggrund.

  6. Personlig udvikling: At leve i en ny kulturel kontekst udfordrer også din egen identitet og selvforståelse. Det kan hjælpe dig med at forstå dine egne værdier, interesser og ambitioner på en dybere måde.

  7. Internationalt perspektiv: Oplevelsen som udvekslingsstudent giver dig en bredere forståelse af globale spørgsmål, udfordringer og muligheder. Du vil blive mere åben over for forskellige perspektiver og være bedre rustet til at tackle internationale spørgsmål.

  8. Livslang tilknytning til Rotary: Rotary er en organisation, der arbejder for at fremme fred, venskab og international forståelse. Som udvekslingsstudent vil du blive en del af Rotary-familien og vil have mulighed for at deltage i fremtidige aktiviteter og projekter.

Det er vigtigt at huske, at erfaringerne som en Rotary-udvekslingsstudent kan variere meget afhængigt af det specifikke program, værtsland og den enkelte students engagement og åbenhed over for nye oplevelser. Men generelt betragtes det at være en udvekslingsstudent som en berigende og livsforandrende oplevelse, som du vil bære med dig resten af livet.

Du får et år, som med garanti er ANDERLEDES end det, dine venner får, og du får mulighed for at leve ”for real” i en anden kultur, som du lærer at kende ”indefra”.  

  • HVAD VENTER DU PÅ?

Sif