Hvad er Short Term udveksling

Short Term er ikke lige så kendt som Long Term, men eksisterer i bedste velgående.  Short Term opererer med to former for udveksling – camps og Family to Family, (F2F) 3-6 uger hos en ung persons familie i udlandet og derefter 3 - 6 uger i Danmark eller omvendt.

Danmark har normalt 6 unikke danske camp. De modtager ca. 112 unge fra 25 lande. En camp i Danmark har fra 10 til 23 deltagere, og det er den enkelte camp koordinator, der vælger ansøgerne. Som hovedregel en fra hvert land og lige mange drenge og piger. Camps financierers via tilskud fra RDU på lige fod med Long Term udveksling. Desuden betaler deltagerne et deltagergebyr på op til 1000,- kr.

Vores unge har valget mellem mere end 80 - 100 camps. Deltagere verden over udvælges efter ”først til mølle” princippet.

De unge betaler rejse, forsikring samt den Camp udgift, som det enkelte land kræver. Det varierer fra kr. 0 til 6-8000,- kr. Langt de fleste ligger på ca. 1500,- kr. til 2000,-kr. De fleste bliver indkvarteret privat hos klubben, der arrangerer campen.

Eneste krav for deltagelse i en camp er, at en klub er sponsor for den unge, hvilket indebærer, at ansøgningen skal underskrives af counsellor og præsident. Bortset fra en kort snak med den unge har sponserende klub ingen forpligtelser. Ved F2F er der normalt også klubbesøg.

Facebook og rotary.dk/ungdomsudveksling anvendes til at offentliggøre camps. Jeg opfordrer alle counsellorer til at være opsøgende og udbrede kendskabet til Short Term.

Spørgsmål om Short Term kan rettes til Bent Giebel, Short Term Chair, på cm-st (at) rotary-yep.net