ROTARY: Guvernørens månedsbrev for april 2018

Kan du ikke læse mailen klik her

Rotary Denmark

Distrikt 1480

2017-18

Axel Brandt Lumholt

Topbillede

Guvernørens månedsbrev for april 2018

Nyt fra guvernøren

Læs mere her

Et veloverstået PETS seminar

Læs mere her

Nyt Fra PR

Læs mere her

RLI 5

Læs mere her

DICO orienterer

Læs mere her

Invitation fra D1470

Læs mere her

Rotary event 21.04.2018

Læs mere her

Logo

Redaktion

Ansvarshavende redaktør
Axel Brandt Lumholt
dg1480-1617 (at) rotary.dk

Redaktør
Jørgen Maaløv
edbhuset (at) edbhuset.com

Grafisk design og layout
Jørgen Maaløv
edbhuset (at) edbhuset.com

Indlæg til månedsbrevet
Kan sendes til månedsbrevsredaktør
Jørgen Maaløv
edbhuset (at) edbhuset.com

 

 

 

 

 

Rotary Nyhedsbrev    Distrikt 1480 - Axel Brandt Lumholt