Klubbens Paul Harris Fellower

Om Paul Harris Fellow

PHF medaljen

Paul Harris Fellow Recognition (PHF) tildeles efter anmodning til den, der bidrager med eller i hvis navn, der indbetales 1000 $ til Rotary Foundation of Rotary International (TRF), og vedkommende modtager som sådan et certifikat, en medalje og et særligt emblem. Ordningen er oprindelig tænkt som en synlig kvittering for rotarianeres bidrag til TRF, men i Danmark og i det meste af Europa bruger klubberne den mest som en særlig udmærkelse af en person - rotarianer eller ikke-rotarianer - der i sit virke går ind for Rotarys idealer. Bidragene til TRF er i dette tilfælde ofte fælles bidrag fra klubbens aktiviteter og fælles indbetaling til TRF.

Laurits Sørensen

Laurits SLaurits Sørensen blev medlem af klubben i 1983 og havde sin første præsident periode i 1995-96. Laurits har altid stillet op for klubben - når der var behov - i en af de mange funktioner, og sidst påtog han sig med kort varsel endnu en præsidentperiode 2012-13, da den kommende kandidat fik forfald.

 

Birte Hallas-Møller

Birte HMBirte Hallas-Møller blev medlem i 1993 og varetog præsidenthvervet i perioden 2002-2003. Birte har desuden haft mange andre poster i klubben. Birte får en PHF fordi hun var primus-motor under sin præsidentperiode for klubbens engagement i udveksling af unge mennesker, en tradition vi stadig holder fast i. Ud over dette har Birte ved utallige lejligheder stillet sit hjem til rådighed for klubmøder med fremragende mad og hyggelig stemning og dermed fremmet det sociale sammenhold i klubben.

 

MORTEN KORCH-HAAHR

Morten HMorten, der er Co-founder & CEO  i Opeepl  er den første ikke Rotarianer vores klub har tildelt en PHF.

Vi har tildelt denne i forbindelse med Rotary Foundations 100 års jubilæum i 2017.

Baggrunden er at efter galla-forestillingen i 2014 med EVITA på Det nye teater, blev 2 unge iværksættere opmærksomme på Rotarys indsats i forhold til Polio, og vi drøftede muligheden for et samarbejde.
Opeepl tilbød, at de kunne sætte et system op, hvor Rotary medlemmer (samt familie, venner mfl.) er respondenter til deres survey-system. Og hver gang et medlem fra Rotary-panelet besvarer en SMS-survey doneres vacciner til Polio. Der er ca. 1000 medlemmer i resondentpanelet, og vi er tæt på at nå 100.000 vacciner her i 2017.
Morten Haahr har ud over donationen af vacciner bistået med print af oplysningsmateriale, og er altid behjælpelig, når der opstår udfordringer i forhold til tilmeldinger til panelet mv.
 
Vi mener det er en unik måde at lave fundraising. Hver gang man har besvaret en SMS-survey får man besked om, at man nu har sikret vaccine til 2 børn. Det skaber hos deltagerne en opmærksomhed på, at små tiltag kan være med til at gøre en stor forskel. Drøftelserne herom med Morten har været nyttige og interessante, da vi i Rotary skal følge med tiden og tænke nyt, hvis vi ønsker at nå ud til også yngre mennesker.

Susanne Gram-Hanssen

Susanne Gram-HanssenSusanne er en af dem, der har gjort relativ hurtig karriere i Rotary, og karriere er noget, man selv skal skabe. Susanne har været medlem siden 2005, og har arrangeret en stor Come Together teaterkoncert på Østre Gasværk med Beatles melodier i ny udformning. Sammen med en anden ildsjæl og primus motor fra Valby R.K., skaffede de næsten 150.000 kr. til Polio Plus. Susanne har været præsident i 2009/10 og med 1 års pause igen i 2011/12.
Susanne har haft 2 af sine børn på Rotary udveksling i udlandet i 1 år, og har gjort gengæld i forbindelse med mange års modtagelse af udenlandske studenter her i  Danmark. Som counsellor  har hun gjort et kæmpe stykke arbejde, skaffet værtsfamilier, koordineret og fulgt op, og støttet disse unge mennesker, men også en gang imellem måttet sætte nogle ting på plads. Senest har hun taget udfordringen op i distriktet som ass. guvernør med ansvar for område 5 i distrikt 1470, som klubben tilhører.

I 2014 fik Susanne yderlig en PHF udmærkelse, da distriktet tildelte hende en PHF med en safir for sin indsats for End Polio Now.

På distriktskonferencen 2015 fik Susanne endnu en safir til sin PHF, denne gang for sin indsats som Assisterende Guvernør i de foregående tre år.

 

Lars Toyberg-Frandzen

Lars TFLars Toyberg-Frandzen har været medlem af klubben siden 1981. Klubben har oplevet Lars i rigtig mange gøremål i Rotary som en rigtig god Rotarianer. Lars har beriget klubben med indlæg et utal af gange f. eks.ego- og erhvervsindlæg, der måtte strække sig over flere møder.
Lars har altid været parat til at tage en tørn udover de, som er naturlige med bestyrelsesopgaver m.m., for dem har han også haft, bla. som præsident i 1991/92, og Lars huskes også som den ekseptionelle sekretær med en pen, som ikke er forundt mange, med fyldige og flotte referater som man nu gjorde dengang.  Lars har i mere end halvdelen af klubbens levetid bidraget til klubbens liv med sit store engagement, og har selvfølgelig også skaffet nye medlemmer.

DaN HOLMER ANDERSEN

Birte HM

Dan Holmer Andersen blev den 21. juni 2016 hædret med en PHF. I sin begrundelse herfor sagde den afgående præsident blandt andet, at Dan er en person som i meget høj grad efterlever Rotary's ideer til stor glæde for både klubben og Rotary generelt. Dan har været medlem af klubben siden juni 2007, og har den periode bestridt næste alle poster i klubben blandt andet som præsident i 2010/2011 ogbliver det igen i 2017/2018. Dan har været ansvarlig for opbygning af, og vedligeholder fortsat klubbens hjemmeside til glæde både for klubbens medlemmer og andre, ligesom han er ansvarlig for at klubbens IT virker på møderne. Dan er altid parat til at hjælpe, og har derfor gennem alle årene haft stor betydning for klubbens sociale liv, både med hensyn til julefrokost og nytårskur.

 

John Christensen

John CJohn fik tildelt en PHF ved kædeoverdragelsen i juni 2018, hvor John tiltrådte som præsident for anden gang.

Klubben var så glad for John's tilsagn, at den gav en PHF til John med begrundelse i Johns lange medlemsskab, hans aktive deltagelse i møderne og klubbens liv og fordi han påtog sig rollen som præsident i det kommende år.