Brasilien

Hvad skal jeg gøre for at søge visum til Brasilien

Download vejledningen som pdf-dokument eller læs videre

www.rotary-yep.org kan du finde ud af, hvor de forskellige distrikter ligger i Brasilien. Vær dog opmærksom på, at der pr. 1.7.2019 sker en sammenlægning af nogle distrikter og nogle
multidistrikter nedlægges, så kortet er ikke nødvendigvis opdateret.

Herunder beskrives nogle dokumenter, som du kan forvente at modtage. Nogle dokumenter skal
skrives under til dit værtsdistrikt, andre skal bruges til din ansøgning om visum til Brasilien. Vær
opmærksom på at du modtager nogle dokumenter digitalt, og så senere modtager nogle af de
samme dokumenter i original udgave. De originale versioner skal bruges til visumansøgningen.

 • Welcome letter – mange værtsdistrikter sender et sådant ret hurtigt efter at de har modtaget din ansøgning. Læs det og eventuelle vedhæftede dokumenter grundigt. Det kan indeholde ”Rules for inbound students”, som skal skrives under af både dig og dine forældre.
 • Guarantee Form (GF) – din ansøgnings Section F udfyldt af dit værtsdistrikt, værtsklub og værtsskole m.fl. GF modtager du højst sandsynligt fra den danske ACM out.
 • Rotary Authorization Form – en rejsetilladelse som skal skrives under af dine forældre og forsynes med et Apostille-stempel hos det danske Udenrigsministerium i København.
  • Værtsklub skal meddele ID-oplysninger på den person, som er din ”værge” (måske din host club counsellor), når du rejser i Brasilien og omkringliggende lande.

Hvad skal jeg gøre for at søge visum til Brasilien - 2019

Gå til http://copenhague.itamaraty.gov.br/en-us/how_to_apply_for_a_visa.xml
Læs først ambassadens vejledning om visum ansøgning ”How to apply for a visa”.
Du skal søge om et Temporary Visa Type IV (VITEM IV) – STUDY.

Følg anvisningerne nøje! Udfyld ansøgningsskemaet online (Ansøgningsformularen skal kun
udfyldes til og med pkt. 9), udskriv ”Visa Form Delivery Receipt”, sæt et foto på (et alm. pasfoto  ikke et indscannet, udklippet foto) og underskriv ansøgningen (Recibo de Entrega de
Requerimonto – RER)

Betaling for visum skal være gennemført inden du sender/afleverer ansøgningen.

Du kan herefter sende din ansøgning samt øvrige dokumenter med anbefalet post – betalt som et Quick brev - til den brasilianske ambassade. Du kan også vælge selv at aflevere hele din
ansøgning på ambassaden i åbningstiden.

Adresse:
Embaixada do Brasil em Copenhague, Jens Kofods Gade 1, ST. Th., 1268 København K.

Er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig til Rotarys visumkonsulent Henrik N. Knudtzon, E-mail: visum (at) rotary-yep.net eller telefon 4585 7580 / 2325 8360

Herunder finder du supplerende anvisninger og informationer til din visumansøgning.
Numrene svarer til numrene i MANDATORY DOCUMENTATION:

 1. Visa application form skal underskrives af begge dine forældre, hvis du er under 18 år. 
  1. Har kun én af dine forældre fuld forældremyndighed, underskriver kun denne forælder, desuden vedlægges dokumentet, der beviser fuld forældremyndighed. Er der evt. tale om, at dine forældre er skilt og har delt forældremyndighed, skal begge skrive under også selvom den ene bor i en anden by/landsdel eller andet land.
 2. Applicant’s valid passport skal være gyldigt mindst 6 mdr. efter hjemkomstdatoen. Medsend 1 stk. ubrugt foto i god kvalitet.
 3. Birth certificate skal være på både dansk og engelsk – enten, som nogle kirker laver den, på et stykke papir ellers på to stykker. Se under punkt 6e angående dine forældres evt. navneændringer. Du kan vælge at få en ny dåbsattest, som vil have dine forældres nye navne. Dokumentet skal stemples med et Apostille-stempel hos Udenrigsministeriet i København.
 4. Police check (applicants aged 18 years old or over) fås på den lokale politistation – skal være på engelsk.
 5. Original letter from the educational institution in Brazil (CNPJ formular med alle de ønskede oplysninger) udfyldes af din værtsklub og du modtager den derfra.
 6. Letter of consent for applicants under 18 years old – følg linket på siden.
  1. Den omtalte ”person to be responsible” kan måske være den samme som er din ”værge” på Rotarys rejsetilladelse.
  2. Dokumentet skal underskrives i overværelse af notar (politistation eller retten i en større by)
  3. Efter underskrift hos Notar skal fuldmagten forsynes med et Apostille-stempel hos det danske Udenrigsministerium i København.
  4. Du kan også vælge at bestille tid på ambassaden sammen med dine forældre og i Konsulens påsyn underskrive forældrefuldmagten – efterfølgende er det ikke nødvendigt med besøg hos notar eller med Apostille-stempel.
  5. Er der tale om, at en af dine forældre har skiftet navn i forbindelse med nyt ægteskab, skal der vedlægges en ”Attestation af Navneændring” (fås på kirkekontoret i det sogn hvor du bor) samt kopi af vedkommendes pas.
 7. Evidence the applicant can support him/herself during the stay in Brazil – Rotary Danmarks Ungdomsudveksling (RDU) skriver på vegne af alle studenter til Brasilien et ”Letter of Guarantee” til ambassaden.
 8. Health Insurance – du vil modtage et policenummer.
 9. Return Rekommanderet Envelope = Svarkuvert med dit navn og adresse og frankeret som anbefalet post til brug for returnering af dit pas mv. 

Prisen for visum er i år fastsat til kr. 800.- og indbetalingsmåden er anført nedenfor. Betaling finder sted inden ansøgningen indsendes, hermed spares tid i den sidste ende.

Betalingsvejledningen fra ambassaden skal følges nøje og når betaling er foretaget som en
netbank-overførsel – andre former for betalingsmåder accepteres ikke - udskrives en kvittering.
Denne sendes sammen med hele den samlede ansøgning pr. alm. post til ambassaden.
HUSK
posten bringer ikke post ud hver dag med mindre der betales for et Quick brev.

Ambassaden skriver således:
Please make sure that the payment is done according with the instructions bellow:

IMPORTANT: Write the application number (protocolo número) in the field (besked til
modtager / payment references / message to beneficiary) of the bank transaction.

DANSKE BANK, Reg. nr.: 4001 Konto nr.: 11383459
Fee: 800 DKK

Transfers or deposits made without the application number (protocolo número) will not be accounted for.

Please note:

 • If you are applying for more than one person (e.g. family, groups, etc.) a payment must be done per application (i.e. per person).
 • Any other information or message besides the application number (protocolo número) will invalidate the deposit and the payment will not be accounted for.
 • Banks may charge extra fees on transfers and account deposits, especially for transactions from abroad. Check with your bank to ensure that banking fees are not deducted from the amount necessary for the service.
 • The Consular Section does not reimburse payments for visa applications. Once the transaction is done, print the bank receipt and send it by post together with your VISA Application and the mandatory documents.

The receipt must have all detailed information (i.e. applicant’s account number, beneficiary’s
account number, date of payment, value and the application number ( p rotocolo
número ) .

OBS ! OBS! OBS !
Når du får dit pas retur med visum, får du samtidig et dokument med retur fra ambassaden. Dette dokument skal du tage med i original til Brasilien, for det skal du bruge, når du inden for 30 dage efter ankomst henvender dig hos politiet i den by, hvor du bor for at få endelig
opholdstilladelse. Det er meget vigtigt, at du henvender dig til politiet for at få endelig
tilladelse – også selvom din værtsfamilie evt. siger, at det ikke er nødvendigt!
Det er ikke
gratis at få den endelige opholdstilladelse i Brasilien, og beløbet kan variere meget afhængig af,
hvor man kommer hen. Det er en god idé, at du får din Rotary klub counsellor eller din værtsfar 
mor til at gå med dig på politistationen, når du skal have den endelige opholdstilladelse.

Du får samtidig med dit pas, din fødsels- /dåbsattest retur. Den skal medbringes til Brasilien
og fremvises ved den ovenfor nævnte registrering.

Når du er blevet godkendt med den endelig tilladelse, er Temporary Visa Type IV (VITEM IV)
gyldigt i 12 måneder fra ankomstdatoen til Brasilien
.

31. marts 2019 Visumkonsulent Henrik Knudtzon og ACM out Rigmor Lauridsen