Arranger en Short Term Camp i Danmark

Hvis en Rotary klub vil afholde en ungdomslejr(Camp) af 14 dages varighed, kan klubben ansøge Rotary Danmarks Ungdomsudveksling om at få refunderet op til kr. 2.200 pr. deltager i lejren. Herudover kan klubberne opkræve et deltagergebyr på op til maksimalt kr. 1.500. Tilskud og gebyr kan dog ikke overstige 70% af de afholdte udgifter, hvis der er søgt om tilskud til afvikling af lejren i rette tid.

Og rette tid er inden den 1. oktober, hvis man vil afholde en lejr den følgende sommer. Ungdomsudvekslingen holder 1. budgetmøde i løbet af oktober, og på dette tidspunkt forelægges  de ansøgninger, der inden den tid er modtaget fra klubberne. Godkendes ansøgningen, går den videre til endelig godkendelse i bestyrelsen, der holder møde november/primo december.

Formålet med lejrene er at skabe en bedre international forståelse for andres kultur og levemåde og at give deltagerne en unik mulighed for at skabe internationale kontakter. Lejrene skal derfor have et indhold, der er egnet til at opfylde disse formål, og derfor skal lejrene også udbydes bredt til alle landedeltagerne i programmet. Det gælder Worldwide og ikke kun EEMA lande.

Det vil også være en betingelse, at der oprettes en hjemmeside for de enkelte lejre, hvor interesserede deltagere kan finde flere oplysninger om lejrene, herunder et program for lejren.

Giv jeres lejr et navn og brug det som navn på lejrens hjemmeside. Det gør det meget nemmere at finde hjemmesiden. Når jeres lejr oprettes på vores hjemmeside (Rotary.dk/ungdomsudveksling), vil der også blive indsat et link til jeres hjemmeside.

En Facebook gruppe anvendes af de fleste camps og er særdeles effektive.

Lejre rettet mod et eller kun enkelte lande kan ikke få tilskud. Men en indbydelse kan formidles gennem sædvanlige kanaler inkl. offentliggørelse på vores hjemmeside.

Så hvis I har lyst til næste sommer at være værter i ca. fjorten dage for 15 - 25 unge i alderen mellem 15 og 24 år, så skriv til formanden for Short Term cm-st (at) rotary-yep.net

Der anbefales grupper af Unge (15-17 år) Mellem (17-19 år) eller Ældre (18-24 år). I bestemmer selv aldersfordelingen.

Af hensyn til både klubbernes og Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings økonomi henstiller udvalget, at der tilstræbes et deltagerantal på mindst 20 deltagere. Måden I henvender jer på er underordnet, bare vi får aftalt det praktiske inden udgangen af september.

Hvis I har lyst til at vide mere om, hvordan man i praksis griber arbejdet an, svarer formanden for Short Term eller et medlem af Ungdomsudvekslingens bestyrelse gerne spørgsmål.  Få klubaktiviteter aktiverer så mange medlemmer, som afviklingen af en ungdomslejr. Og så er det i øvrigt én af de aktiviteter, der er særdeles egnet til at et par naboklubber går sammen om arrangementet.

Ansøgnings og budgetskema for Short Term Camp

Gældende Guidelines for Camps