Argentina

Hvad skal jeg gøre for at søge visum til Argentina – 2018

Download vejledningen som pdf-dokument her eller læs videre

Du skal søge om et. Læs dog først informationerne i dette dokument. 
Den argentinske ambassade modtager ingen henvendelser eller telefonopkald fra udvekslingsstudenterne eller deres forældre! 
DERFOR: Når alle dokumenterne er i orden, afleverer undertegnede dem personligt på ambassaden.

Processen frem mod visum starter i dit argentinske værtsdistrikt. Sammen med din Rotary-ansøgning modtog værtsdistriktet en scannet udgave af samtlige sider i dit pas. Værtsdistriktet får også brug for en bekræftelse på, at du er forsikret. Den bliver sendt til dig fra Europæiske og du skal videresende den til dit værtsdistrikt.

Alle disse dokumenter skal værtsdistriktet bruge for at kunne få udstedt ”Acta de notificacion” by DNM (Direccion nacional de migraciones). Det skal fremgå af dokumentet, at dit visum skal være gældende i 12 måneder. ”Acta de notificacion” er det dokument, som de argentinske Rotary distrikter sørger for bliver registreret hos de lokale myndigheder, som herefter sender mail til ambassaden i København. Først når den registrering er sket, kan jeg aflevere din ansøgning og visa procedure kan påbegyndes - men ikke før.

Der er imidlertid intet i vejen for at du kan påbegynde arbejdet med at udfylde alle de krævede dokumenter som angivet nedenfor.

Nedenfor er reglerne for visumansøgning i 2018:

  1. Gyldigt pas. – passet skal være gyldigt mindst 6 mdr. efter din hjemkomst dato. Det skal naturligvis være samme pas, som dit værtsdistrikt har modtaget kopi af.
  2. 3 pasbilleder. Originale fotos som afleveres i en lille pose (må ikke klistres ind i visumansøgningen) – fotokopier eller scannede dokumenter vil ikke blive accepteret. Fotos må ikke være i farve, og de skal have hvid baggrund.
  3. Visumansøgning i 1 eksemplar med underskrift – den bliver sendt til dig pr. mail af undertegnede. (man kan skrive i den på computer – herefter udskrive den og underskrive.)
  4. Straffeattest på spansk med særligt Apostille stempel fra Udenrigsministeriet (se nedenfor). (For students aged 16 or older)
  5. Fuldmagt / Autorizacion Para Tramitar visa Arigentina eller på engelsk Authorization to issue an Argentine Visa. (for studenter under 18 år) - underskrevet af begge forældre (både spanske og engelske del) i overværelse af notar. Fuldmagten skal herefter også have Apostille stempel fra Udenrigsministeriet enten ved personligt besøg eller via rekommanderet post og svarkuvert.
  6. "Erklæring på tro og love" (DECLARACION BAJO COMPROMISO DE DECIR VERDAD) i 1 eksemplarer med underskrift. (bliver tilsendt af undertegnede)
  7. Guarantee Form (som du får tilsendt fra værtsdistrikt eller ACM out Rigmor Lauridsen). Denne skal være signeret v/"Public Notary" og certificeret ved "colegio de escribanos" i Argentina.
  8. ” To Whom It May Concern”- brev på spansk (bliver sendt sammen med Guarantee Form)
  9. Frankeret kuvert med dit navn og adresse til returnering af dit pas med visum. Kuverten skal være frankeret til rekommanderet/anbefalet storbrev på op til 100 g (tjek med Post Nord). Du kan også vælge selv at hente pas og visum hos undertegnede, ligesom du indledningsvis kan aflevere ansøgningen med bilag hos undertegnede.

Apostille stempel er en særlig legalisering (godkendelse) af vigtige dokumenter, som kræves i forbindelse med visum til nogle lande. Det koster p.t. 195 kr. pr. dokument at få dette stempel, og det fås hos Udenrigsministeriet. Man kan enten fremsende dokumenterne eller selv tage derind. Husk frankeret (rekommanderet/anbefalet post) svarkuvert, hvis du sender dokumenterne. Læs mere om, hvordan du gør, på dette link: Apostillestemplet.dk

Straffeattest på spansk kan fås ved at fremsende anmodning herom pr. brev eller pr. mail til: Kriminalregisteret
Postbox 93
2650 Hvidovre
tlf. 46 33 14 78/ fax 46 33 14 76.

(for studenter som er 16 år eller ældre – fylder du 16 når du står ud af flyet i Argentina eller fylder du 16 1 måned efter ankomst, er det en god idé at have straffeattesten med)

Vedlæg kopi af billedside i pas og anfør svaradresse. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre underskrive anmodningen om tilsendelse af straffeattest. Du kan også kontakte din lokale politistation for at høre, om du kan få en straffeattest på spansk hos dem.

Når alle dokumenterne er i orden, sendes/afleveres de til undertegnede, som sørger for at det hele afleveres personligt på ambassaden. Dokumenterne skal, hvis de sendes med posten, sendes anbefalet, således at de ikke går tabt i posten.

Det anbefales at tage kopi til dig selv af alle de papirer, som du sender eller afleverer til undertegnede.

Du efterlader et sæt hos dine forældre og tager et sæt med i din håndbagage.

På afleveringstidspunktet får undertegnede opgivet en pris til betaling af visumgebyret. Gebyret betales i danske kroner og varierer i forhold til kursen mellem US $ og DKr. Du modtager en mail med pris samt betalings kontonummer. Beløbet skal betales med det samme, da behandlingen af visumansøgningen først tager sin begyndelse, når pengene er indgået på ambassadens konto. Prisen er p.t. ca. US$ 150.-

Det tager ca. 30 dage at få visum – derfor skal undertegnede have visumansøgningen samt alle dertil hørende papirer, ikke senere end 1. juli 2018.

Foruden den under pkt. 5 omtalte fuldmagt, er der også tale om en Rotary rejsefuldmagt - Travel Authorization and Parental consent for a legal Guardian in Argentina på engelsk eller på spansk Autorizacion para viajar y residir temporariamente en la republica Argentina – Delegacion Parental Para Representante legal, som også skal stemples hos notaren og med apostillen. Dette står i øvrigt på foden af dokumentet.

Dette kan gøres samtidig med at du får de øvrige dokumenter stemplet.

Rejsefuldmagten skal også medbringes til Argentina i original, fordi du får brug for den, når du forlader Argentina for at tage på rejse med Rotary eller værtsfamilie, og skal rejse til et naboland og tilbage til Argentina igen.

Det er derfor også et meget vigtigt dokument, som du skal passe godt på – ligesom dit pas med visum. Begge dele skal være i håndbagagen, når du rejser ud og hjem.

Hvis du medfører medicin som er nødvendig for dig, skal denne ledsages af en lægeerklæring på spansk. Denne skal i lighed med det under fuldmagt anførte, også have Apostille erklæring / stempel. Dermed legaliseres dokumentet. Medicinen skal fremvises på forlangende enten den ligger i den indskrevne bagage eller i håndbagagen.

Har du yderligere spørgsmål kan du ringe til Henrik N. Knudtzon mobil 23 25 83 60 eller sende en E-mail:visum (at) rotary-yep.net

Min adresse er:

Henrik N. Knudtzon
Askevænget 45, 2. tv.
2830 Virum
45857580.