Aftaler

Udgangspunkt for aftaler med partnerdistrikter er aftaler der indgås.

Der er udformet en såkaldt Uniform Agreement med Bilag der fastsætter vilkårene.

Vilkårene heri kan aftales individuelt med partneren