Distriktsbriefinger

Distrikterne står for at afholde nogle af de obligatoriske briefinger:

Distriktsbriefinger

 

Familiebriefing

Distriktsafrejsebriefing

Forældrebriefing

Distrikter modtager tilskud fra RDU til disse briefinger forud i Rotaryåret og skal aflægge regnskab for anvendelse af tilskuddet samt tilbagebetale uudnyttede midler.

For at sikre at briefingerne på tværs af distrikterne har samme indhold er der i tilknytning til ovennævnte ordning beskrevet indhold af distriktsbriefingerne.