YEO årsmødet

Orientering om YEO årsmødet

 

 

 

Der har i den foregående weekend været afholdt YEO (Youth Exchange Officer) årsmøde for samtlige distrikters frivillige  ledere i udvekslingsprogrammet.

Vi har modtaget undervisning i den nyeste internationale viden, i ny Dansk database der er intregreret i ROTARY.DK der blev også brugt meget tid på erfaringsudveksling mellem distrikterne til gavn for udvekslingsprogrammet.

Vi arbejder med at forbedre den undervisning der tilbydes de studenter der skal udveksles via Rotary, udover de 3 briefinger der har været normalen udvikles der et brætspil og en personlighedstest der hjælper distrikterne i deres arbejde med at forberede studenterne på et et år i udlandet.

Årets helt store opgave er arbejdet med at udarbejde opdaterede funktionsbeskrivelser for klubbernes CC ( Klub Counselors) og PO (Protektion Officer,) RDU (Rotary Danmarks Udveksling) er på vej med en undervisnings plan for funktionerne så vi i distrikterne kan give studenterne den bedst mulige korrekte behandling og samtidig sikre at de enkelte distrikter og MD (Multidistrikt Danmark) fortsat er et at de meste effektive udvekslingslande der hvert år er certificeret af RI (Rotary International) til udveksling.

I distrikt 1480 planlægger vi 2 undervisningsdage for CC og PO , den 16 marts for PO,  den  30 marts  for CC og  3 september hvor begge funktioner mødes.

De valgte CC og PO udfører et stort stykke arbejde med udvekslingen til gavn for deres klub og til gavn for hele Rotary, der er et arbejde hvor det er nødvendigt at have den nyeste viden for at kunne udfylde funktionerne så der er nødvendigt at deltage i den udbudte undervisning i modsat fald går det udover de involverede studenter og det giver urimeligt meget arbejde for de frivillige ledere i Distriktet og i Multidistriktet.

Det store arbejde der udføreres i klubberne og internt i distrikt 1480 har mundet ud i 30 Long Term udvekslingsstudenter og 5 Short Term studenter, en Short Term camp, 7 undervisnings dage for LT studenterne, 4 undervisningsdage for klubbernes frivillige, 3 undervisningsdage for in-bound studenterne, opstart af en Rotex klub et Get2Geather arrangeret sammen med Inner Wheel et G2G arrangeret at tidligere udvekslingsstudenter i Holbæk og en masse dejlige oplevelser med unge eventyrlystene unge ambassadøre for Rotary.

 

Henrik Christensen
District Chair 1480 Denmark
RDU DICO 1480
RDU-FU Forretningsfører Multidistrikt DK
Call 0045 40874365