Virtuelle møder har holdt rotarianerne igang

Indsendt af Asbjørn Isaksen den 27.4.2021
Denne måneds Distriktsnyt er skrevet af DG Peder Jon Andersen, Distrikt 1470 og kommer tættere på vores brug af virtuelle møder og synlighed gennem de sociale medier.
01.06.2021. 08:00

Alle længes vi helt sikkert meget efter, at forsamlingsrestriktionerne løftes og vi igen kan mødes i klubberne. Vores virke som rotarianere og samvær i klubberne har været og er udfordret igennem nedlukningen, så må vi snart kunne mødes igen i klubberne.

Men vi har også lært meget nyt, som vi skal huske at tage med os. Ikke mindst i pandemiens anden bølge hen over vinteren og foråret er vi blevet gode til at deltage i virtuelle møder og webinarer.

Antallet af møder med deltagelse af ”udenbys” oplægsholdere er steget markant fordi klubberne og distrikterne har set og anvendt mulighederne og det globale netværk. Distrikt 1470 har til hensigt kvartalsvis fortsat at tilbyde møder med ”udenbys” oplægsholdere.

Ved brug af virtuelle møder er det også blevet let at holde kontakten til venskabsklubben i udlandet.

På de sociale medier – se nedenfor – bliver mange møder og aktiviteter omtalt til inspiration for øvrige klubber. Lad det være en opfordring ligeledes forud for mødet eller aktiviteten at annoncere denne på de sociale medier, så flere bliver opmærksomme på muligheden og deltager.

 

Udvalgs- og ledelsesmøder har nødsaget været afholdt virtuelt. Lad os tage de gode erfaringer med og se mulighederne i anvendelsen af virtuelle møder i vores udvalgs- og ledelsesaktiviteter.

Nej, et virtuelt møde erstatter på ingen måde den gode kontakt og det livsgivende nærvær, som kun opnås, når vi er sammen. Men de virtuelle møder giver gode muligheder for et kort møde, hvor man undgår tidsrøvende transport og møder, der kan afholdes på de lidt mere skæve tidspunkter – f.eks. et tidligt morgenmøde eller et lidt sent aftenmøde.

Rotary Danmarks bestyrelse har siden 2018 kun mødtes fysisk to gange om året, men har hertil månedlige virtuelle møder. Det gør det lettere at deltage og sparer mange kilometers kørsel.

Vi har lært at anvende nye værktøjer og opnået nye færdigheder. Lad os tage mulighederne med os og anvende dem, når vi lige om lidt igen kan mødes fysisk.

 

1

Synlighed gennem de sociale medier

Det er ingen hemmelighed, at kendskabet til Rotary udenfor vores egne kredse er begrænset eller næsten værre misopfattet. Både klubberne og distrikterne søger løbende af skabe synlighed omkring Rotary gennem kontakt medierne og pressemeddelelser, og der opnås mange gode artikler, men det kræver også et vedholdende arbejde at få artiklen bragt i medierne.

Med de sociale medier kan vi alle gøre en supplerende indsats for at øge synligheden af og kendskabet til Rotary.

Lad os anvende de sociale medier, hvor det i dansk Rotary primært er Facebook og LinkedIn, som anvendes.

Mange klubber har deres egne profil og gruppe på Facebook og LinkedIn, og ligeledes har distrikterne grupper, hvor der løbende sker opslag.

Husk at ”like” disse opslag, så du påvirke algoritmerne i de sociale medier og derved øger synligheden. Og husk også at dele opslagene, hvorved vi spreder kendskabet til Rotary som ringe i vandet.

Lad mig afslutte med en opfordring til, at du på LinkedIn og Facebook følger ”Rotary Danmark” ligesom du følger dit eget distrikt og f.eks. de omkringliggende klubber.

2

Rotary i Danmark 100 år

Markering af Jubilæet og indsamling til End Polio Now

Polioudvalget, Københavns Rotary Klub og Rotary Danmark har sikret os vores egen forestilling i Cirkusrevyen 2021 søndag den 13. juni 2021.

Billetsalget til forestillingen og den efterfølgende middag og festligholdelse af jubilæet i ”Korsbæk” på Dyrehavsbakken er gået rigtig godt, men du og din familien kan endnu nå at komme med.

Køb jeres billetter og middag her: www.cirkusrevyen.dk/saeson-2021/rotary