Videoinstruktioner

På denne side findes links til korte videoinstruktioner om brugen af Rotary.dk

Tips for alle

Administration af medlemmer (for klubadministratorer)

Guides for redaktører

Videoerne er primært målrettet mod klubredaktører, der gerne vil lave mer interessante klubsider for medlemmerne og andre, men principperne er de samme uanset hvilket niveau man er redaktør på.

*Opret månedsbrev følger guiden for Opret uge-/nyhedsbrev - blot er målgruppen en anden.