Venskabet med Rotary i Litauen

Rotary i Litauen er en succeshistorie med stigende antal klubber (52 klubber) og medlemmer. Der etableres flere nye Rotaract klubber hvert år, så der nu er 11 Rotaract klubber og der er desuden 14 Interact klubber for de 14-18 årige.

De litauiske Rotary klubber er meget engageret i projekter, der især hjælper i lokalsamfundet.  Der er mange mindre projekter, men Rotary i Litauen har også god gang i forskellige Global Grants sammen med internationale Rotaryklubber –mange danske Rotary klubber er involveret i projekter i Litauen.

Rotary i Litauen var frem til 2014 en del af det syddanske distrikt 1460, men litauerne havde viljen og evnen til at føre Rotary fremad, så det var helt naturligt, at Litauen fik deres eget distrikt, hvilket blev 1462, og det danske distrikt 1460 skiftede navn til 1461. Ingen af de to distrikter måtte beholde det oprindelige nummer.

For at bevare den gode kontakt til de litauiske rotarianere blev der i 2015 dannet ICC Danmark-Litauen.

ICC er endnu en af Rotary’s mange forkortelser der står for Inter Country Committee, som er en Rotary venskabsrelation mellem to lande – her Danmark og Litauen.

Gennem ICC Danmark-Litauen kan der skabes kontakt mellem klubber, der kan samarbejde om et projekt eller besøge hinanden på kulturel udveksling.

ICC Danmark-Litauen gør en stor forskel for mange litauiske studerende. De unge har nøjagtig de samme drømme som din egen søn og datter og de har også begavelsen, men ikke økonomien til at klare 3-4 års bacheloruddannelse. Den litauiske stat giver som herhjemme et tilskud på ca. 100 Euro om måneden, men det kan man ikke klare sig for, når man skal betale for værelse, mad og bøger. Derfor er det gennem ICC Danmark-Litauen muligt at give et litauisk stipendiat, hvor en dansk Rotary klub giver 8.000 kr. om året til en navngiven student i op til tre år. Studenten forpligter sig til at have kontakt med klubben.

Vi er så vant til at alle unge i Danmark bare kan få sig en uddannelse – sådan er det ikke for unge i Litauen.  Der er stadig mange fattige familier i Litauen og mange har kun en forældre og nogle måske ingen tilbage.

 

Hvis du vil være med til at gøre en forskel kan du hjælpe en ung studerende som Vilija. Hun boede 9 år fra hun var 8 år gammel på børnehjem sammen med flere af sine 7 søskende. Hendes mor var død og faderen svært alkoholiseret. Hun ville gerne læse økonomi men havde ikke den økonomiske mulighed. En dansk Rotary klub rakte hånden ud og gav hende et stipendiat gennem ICC på 8.000 kr. årligt i 3 år, og hun fik sin bacheloreksamen og fik som den dygtige student hun var, straks arbejdet i en af de større banker.  Hun er ikke i tvivl om hvem der hjalp hende, og hun har stadig kontakt til sine danske venner.

 

Hvis du vil vide mere om ICC Danmark-Litauen, kan du kontakte dit distrikts repræsentant: D1440: Christian Boldsen, 1450 Jette Lund, 1461: Anette Løwert, D 1470: Anne-Marie Bach og D 1480: Karsten Sørensen