Oprettet af Jørgen Maaløv Jørgensen den 11.12.2013
Nordisk Rotary samarbejde omkring vandprojekt i Burundi

4 klubber er involveret i projektet: Hanherred RK med 70.000 DKK og dens norske og svenske venskabsklub med 25.000 DKK hver, og så, som ”midlertidig sjællandsk venskabsklub”, Store Heddinge RK med andre 25.000 DKK.

Via tilskud fra distriktet, fra Rotary Danmarks Hjælpefond og fra Rotary Foundation i form af Matching Grants, var disse 145.000 DKK blevet til i alt knap 500.000 DKK. Der hørtes et ganske svagt suk over omfanget og kompleksiteten af den administrative procedure i forbindelse med Matching Grants, før Erik Tornøe glad kunne konstatere, at for disse penge – og en masse frivilligt eller lavt lønnet (efter vore forhold) lokalt arbejde – har mellem 4.000 og 5.000 mennesker fået rent vand, leveret til en hane i deres egen bolig og med en måler uden for hver bolig.

Vandet stammer fra kilder og/eller vandførende lag ca. 3 meter under jordoverfladen 2020 meter over havets overflade. Det føres af tyngdekraften gennem rør ned ad bjerget til bebyggelserne via murede lagertanke, opstillet med højdeforskelle, der sikrer, at der aldrig kommer et tryk over 4,5 bar (”45 m vandsøjle”) i ledningerne.

Området har en udpræget naturalieøkonomi. Der har været ydet et meget stort fællesarbejde, typisk lørdag-søndag, med bygning af veje, gravning og genfyldning af rørkanaler, transport (ofte båret på hovedet) af mursten (leveret til 12 øre pr. stk.), opmuring af mellemtanke m.v. Store dele af det fysiske arbejde har været udført af kvinder. Hvor f. eks. gravearbejde har skullet betales, ligger prisniveauet omkring 400 DKK for 30 personer i en arbejdsdag. 14-15 DKK pr. arbejdsdag anses for en god løn.

Sideløbende har der været undervist i demokratiske valg til en vandværksbestyrelse (som i dag også rummer 3-4 kvinder), i drift og vedligeholdelse af anlægget i fremtiden, afregningsprincipper m.v. En husstand kan tilslutte sig for 2 US $ som et engangsbeløb og skal derudover betale vandforbruget efter måler. Med den valgte vandpris og de normale indtægter i området er det realistisk at regne med et forbrug på 20 liter pr. person pr. døgn, hvor vi i Danmark ligger nærmere 100-125 liter pr. person per døgn.

Erik Tornøe (projekt koordinator Hanherred RK) nævnede to nøglepersoner, uden hvem projektet næppe havde kunnet gennemføres: Den tekniske projektleder, Niels Christian Nielsenfra Pandrupsom er 70 år gammel, har 24 års erfaring med mange projekter i Burundi bag sig og taler Kirundi. Sammen med Baptistsamfundet i Danmark havde man i Burundi desuden fundet en 24-årig missionær med teknisk baggrund, som i praksis havde haft ledelsen af projektet på stedet.

Erik Tornøe havde dagen før vort møde, dvs. 1. april 2014, modtaget en status-mail: Kun 150 haner mangler at blive monteret, men de monteres i denne uge. Når det er sket, er projektet færdigt – og alle pengene er brugt. Det lyder som det, man i danske eksportvirksomheder efter en vellykket projektleverance betegner som ”On Time, On Budget, On Specs”. Dog har Hanherred RK her til allersidst måttet give yderligere 2.000 US$, svarende til små 12.000 DKK, for at få etableret de sidste tilslutninger.