Oprettet af Klavs Nicolaisen den 10.2.2017

Kære alle!
Nomineringskommiteen skal ud fra interviews vælge DG 2019-20 og COL-delegeret.
Kommiteen består af følgende:
4 klubrepræsentanter tilfældigt udtrukket på distriktskonferencen, samt af én AG'er, valgt at AG'erne midte og endelig består den også af guvernørgruppen ( DGN, DGE, DG, IPDG).
Guvernøren vælges for året 2019-20 - men indtræder straks i guvernørgruppen.
Den valgte COL-delegerede skal fungere i en tre års periode.

Fredag den 09.02 blev ansøgningerne behandlet ved interviews.
På baggrund af disse interviews er det en særlig glæde at meddele jer, at følgende blev valgt af nomineringskomiteen til de to poster:

Til guvernør for året 2019-20 :
Birger Borch Larsen , foreslået og medlem af Randers Østre Rotaryklub.
Birger har beklædt de fleste poster i klubben - og har naturligvis været præsident for klubben.

Til COL-delegeret (Counsil On Legislation - Rotarys lovgivende forsamling):
Torben Folmer Bech, foreslået af og medlem af Rosenholm Rotaryklub.
Torben er tidl. DG - og har beklædt - og beklæder - flere poster i distriktet og tidligere i RI.

Iflg. RI's love, skal nomineringskomiteens valg meddeles klubberne inden 72 timer efter komiteens afgørelse - hvilket hermed er gjort.
Indstillingen er truffet i enighed i nomineringskommiteen.

Jeg skal også fortælle jer, at I fra i dag (10.02.17) har 14 dages indsigelsesret. En eventuel sådan skal stiles til mig dels med begrundelse, dels med forslag til et bedre emne.

I bedes fortælle i jeres klub om vores valg til de to poster.

Gode hilsener

Christian Boldsen
DG 2016-17
Distrikt 1440