Unge hjælpes til at finde rette hylde

Hertug Hans Rotaryklub i Haderslev ville gerne skubbe lidt i den rigtige retning i forhold til nogen af lokalområdets udfordringer og fik den gode ide at hjælpe en gruppe unge med en anden etnisk baggrund end dansk med at finde den rette uddannelses- eller jobhylde.

Hertug Hans Rotaryklub i Haderslev ville gerne skubbe lidt i den rigtige retning i forhold til nogen af lokalområdets udfordringer og fik den gode ide at hjælpe en gruppe unge med en anden etnisk baggrund end dansk med at finde den rette uddannelses- eller jobhylde.

Det blev til et mentor- og udviklingsforløb, der er rettet mod unge mellem 16 og 18 år og er en overbygning på forløb under Den Sociale Helhedsplan i Haderslev.
Det er en vigtig del af projektet, at Rotaryklubben skal involveres og bidrage med medlemmernes kompetencer. De unge deltager derfor i møder med udvalgte, relevante foredrag, egobrancheforedrag og virksomhedsbesøg samt egobranchemøder i klubben. Desuden får de unge også egne virksomhedsbesøg og oplæg om dansk foreningskultur, der kan hjælpe dem med integrationen”.

Klubben har bl.a. haft de unge med til et møde, hvor en dansk udvekslingsstudent fortalte om det ganske krævende kulturmøde det var at være hos en mongolsk værtsfamilie. Ideen er, at andres oplevelser af kultursammenstød kan være med til at give unge med en anden etnisk baggrund end dansk en ny vinkel på deres egne udfordringer.

Det planlagte afslutningsprojekt efter sommerferien ligger lidt i samme spor. Klubben tager de unge med på en tur til Berlin, hvor de skal besøge indvandrermiljøer der og høre om deres måde at tackle integration. Siden skal de unge i projektet lave en præsentation af deres oplevelser, erfaringer og konklusioner ved et klubmøde.

Klubben tror at alle disse aktiviteter sammenlagt kan give de unge et bedre afsæt for deres fremtid. Samtidig er det rigtigt godt for klubben selv at være tæt på og en del af et nærværende, lokalt hjælpeprojekt.