Oprettet af Poul Risager den 15.7.2020
Som noget nyt åbnes der for udveksling med europæiske lande. Vi tror at den kulturelle oplevelse vil være lige så stor som ved udveksling med oversøiske lande. Dertil kommer muligheden for at lære andre nye sprog end der tidligere har været mulighed for.

Rotary Danmarks Ungdomsudveksling har besluttet at etablere nogle få pladser fra 2021 med udveksling til Italien, Frankrig og Spanien. 

Udvekslingen kommer til at ske på helt samme vilkår som udveksling til oversøiske lande. Her bliver der i stedet mulighed for at lære meget mere om den europæiske kultur i de pågældende lande.

Ansøgningen er den samme som til øvrig ungdomsudveksling for Long Term, du skal blot angive at du ønsker et af de pågældende lande.

Da der kun er tale om et begrænset antal pladser, vil vi være nødt til at vælge mellem ansøgerne med dette ønske.