Udlån af displays til klubber

DISTRIKTETS DISPLAYMATERIALER KAN UDLÅNES GRATIS TIL KLUBBERNE, SOM BLOT SKAL SØRGE FOR AFHENTNING ELLER BETALE ET TRANSPORTFIRMA FOR AT HENTE OG RETURNERE MATERIELLET.

Display udlånDisplaykomponenterne er velegnede til at skabe PR i en lang række situationer og kan f.eks. bruges til:

  • Afvikling af arrangementer
  • Projekter i lokalområdet
  • Intercitymøder og temamøder
  • Lokale messer & udstillinger
  • Opstilling i banker, bibliotek etc.
  • Opstilling i rotarianeres virksomheder og forretninger
  • Informationsaftener og Åbent hus
  • Hvervning af nye medlemmer

Yderligere information og elektronisk bestillingsformular for displaykomponenterne findes på denne hjemmeside www.1480.dk/pr

Brochurer og foldere til brug sammen med displayene kan bestilles fra landssekretariatet via hjemmesiden