Oprettet af Jesper Jensen den 7.4.2021
Vi satser på at genoptage vores møder 10. maj

Det har været et meget anderledes år vi har gennemlevet siden marts sidste år, hvor alt lukkede ned for første gang, så har det lige været lidt åbninger, men ellers har vi levet med begrænsninger alle sammen, på godt og ondt.

Da jeg bød velkommen til et nyt år i vores Rotary Klub, havde vi et rigtig godt program, men der er ikke meget, som er gennemført, desværre.

Vi havde et bestyrelsesmøde virtuelt den 23. marts, og vi sigter efter igen at kunne starte vores ugentlige møder 10. maj, hvis smitten holder sig i ro. Det er den usikre faktor, som vi må leve med.

Vi lavede en status på de ikke gennemførte arrangementer og en prioritet for afvikling af de mest aktuelle, så ego/branche foredrag vil sandsynlig blive skubbet til næste Rotary-år til fordel for mere socialt samvær – for som skoleelever savner deres klasse, så savner vi bestemt også vores, sådan tror jeg de fleste af os føler det.

Vi vil fremover møde 15 min. før, det vil sige 17.45, og så bliver det indført at betale for møderne med mobilpay, inden vi spiser.

Vi har indført denne mobilløsning, fordi kassereren bruger alt for meget tid på at sende og holde styr på opgørelser vedr. fortæring, og der er enkelte, som indtil nu har været meget længe om at indbetale, faktisk er der stadig kontingentudeståender, og det accepterer vi ikke længere i klubben.

Et af vores ben er udvekslingsstudenter, dem kommer vi ikke til at se før i 2022, da vil Rotary igen sende unge ud i verden, så tror og håber vi, at vi har fået styr på Coronaen.

Vi kommer nok også til at bruge Coronapas, når vi mødes igen. Det ved vi meget mere om, efter næste bestyrelsesmøde den 26. april, også virtuelt.

Vi har også et hængeparti for genoptagelse af vores nye medlemmer, som er blevet overført til os fra andre klubber, det er Finn Alsgren og Hans Jacob Petersen samt Søren Thomsen, der er ved at blive overført fra Assens. Det bliver nok på et af de første møder, at vi får det på plads.

Jeg vil sige pas på hinanden, så må vi krydse fingre for, at vi forhåbentligt kan se hinanden igen den 10. maj, som det ser ud lige nu...

Hans Møller Kvindebjerg Hansen