Indsendt af Asbjørn Isaksen den 8.3.2021
Rotary har siden 1905 udviklet sig til at være en af verdens mest markante frivillige organisationer som netværk af erhvervsledere, ungdoms-udvekslingsorganisation og hjælpeorganisation.

Billedet: Jens Kaptian med tre gode 2020-21 guvernørkolleger fra Norge - fra venstre er det Ine Barlie, Berit Reppesgård og Inger-Marie Schytte Blix.
26.04.2021. 00:01

Rotary har siden 1905 udviklet sig til at være en af verdens mest markante frivillige organisationer som netværk af erhvervsledere, ungdoms-udvekslingsorganisation og hjælpeorganisation.

Men i 2021 har Rotary brug for en større modernisering for at sikre organisationens overlevelse i fremtiden. Markante fald i medlemstallet bekræfter dette, specielt i Europa og USA.

I det moderne velfærdssamfund er der så mange attraktive tilbud til kommende generationer af erhvervsaktive, at Rotary til tider kan have svært ved at konkurrere med de bedste.

De voksne i nutidens børnefamilier bombarderes af spændende tilbud både i fritids- og foreningslivet. Forældrene arbejder begge ude og forventes samtidig at tage meget mere del i børn og unges opvækstvilkår udenfor hjemmet og aktivt indgå i bestyrelsesarbejde og forældregrupper i daginstitutioner og skoler.

Oveni alt det bliver flere og flere opmærksomme på miljø- og klimaområderne, hvor enhver i 2021 kan se, at der nødvendigvis skal tages et grundlæggende opgør med det overforbrug af klodens ressourcer, som tidligere generationer har været eksponent for.

Hvis kommende generationer skal komme bare i nærheden af at overtage en verdensarv ligesom tidligere generationer, skal der sættes markant ind for at kompensere for overforbruget af de naturgivne ressourcer. Det forstår alverdens regeringer og virksomheder nu og det er de begyndt at investere i.

Det nævnte er blot eksempler på de konkurrencevilkår Rotary organisationen udsættes for i disse år.

Hvis der ikke skabes en ny skarp profil og identitet for Rotary, som kommende generationer kan spejle sig i og vælger til, kan det få væsentlig betydning for Rotarys fremtid – ja, formentlig hele Rotary’ eksistensgrundlag. 

Rotary er nødt til først og fremmest at fokusere på indholdet, og hvad Rotarys fremtidige identitet skal være. Det bør stå lysende klart for enhver yngre erhvervsleder hvad Rotary står for og vil, så alle kan se, at der er tale om en moderne frivillig organisation, der ønsker indflydelse og ”gør en forskel”; ikke blot via enkeltprojekter, men også i de større sammenhænge.

Der skal tænkes nyt, anderledes og tidssvarende, og ikke blot lappes lidt hist og pist, men lukkes op for nye muligheder og søges nye veje, også når det gælder Rotarys identitet.

Når de indholdsmæssige dele er på plads, kan man derefter skabe strukturer, der matcher indholdet. Bureaukratiske og hierarkisk struktur er ikke indrettet til fremtidens frivillige organisationer.

Derimod vil flade strukturer, hvor distrikter og klubber knyttes tættere til topledelsen i Rotary International, kunne skabe stærkere sammenhæng i organisationen. De regionale niveauer med zoner og regionale kontorer er kun med til at øge distancen mellem det udførende led og topledelsen.

Og hvad kunne Rotary’ nye identitet så være?

Det helt nærliggende er at gribe tidsånden og det samarbejde, som Rotary i forvejen har med FN og sætte fokus på ”EN BÆREDYGTIG FREMTID”.

FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling er et oplagt udgangspunkt for en ny Rotary identitet. Rotarys seks fokusområder, der 1. juli 2021 udvides med Environment som et syvende, er forenelige med verdensmålene og kan vise vejen i en ny Rotary identitet.

”Rotary for en bæredygtig fremtid” vil som slogan fange kommende generationers opmærksomhed og være et tydeligt budskab til at identificere Rotary’ indhold og mål.

Den identitet vil bedre kunne brandes i alverdens medier, og er ikke hindrende for fortsat ungdomsudveksling. Den vil derimod skærpe interessen for Rotary hos kommende generationer af unge.

Med op mod 1,2 mio. medlemmer kan Rotary skabe bæredygtige projekter og indsatser, der giver genlyd i hele verden, og når helt ud i den enkelte virksomhed og den enkelte klubs nærområde.

At investere i Rotary og gribe tidsånden og trenden på miljø- og klimaområderne vil i høj grad kunne forene fremtidens virksomheder og virksomhedsledere i Rotary, som netop det sted, hvor man bare skal være med, hvis man som erhvervsleder tilhører fremtiden og ikke fortiden.

Lad os børste støvet af Rotary, løfte Rotary frem til nutiden og skue ind i fremtiden. Lad os derved vende medlemstilbagegang til fremgang, og samle alverdens ledere om det fælles ansvar for fremtidige generationers mulighed for at overleve på kloden.

Jens Kaptain DG 1461 2020/21