Sidste nyt fra Polio udvalget

Fra Birgitte Poulsen

End Polio udvalgets arbejde.

I D-1470 består polioudvalget af 8 personer fra forskellige Rotary og Rotaract klubber.

Formålet med udvalgets arbejde er at skabe opmærksomhed omkring Rotarys Polio-arbejde og indsamling af midler til vacciner. Det gør vi på forskellige måder:

  • Deltagelse ved Rotarys møder i løbet af Rotary året (Instruktionsmøde, Distriktskonference mm) for at informere om Polio. Dette gøres ofte i samarbejde i med partnerne; WHO og PTU (Polioforeningen i Danmark).
  • Arrangerer events for at indsamle penge senest Cirkusrevyen, Kong Arthur, Wallmans
  • Salg af artikler (Rotary-strømper, Polio-effekter).

Ved seneste arrangement i Wallman’s var vores overskud på salg af billetter og lotteri på kr. 100.000. Med Bill & Melinda Gates Foundation’s bidrag på 200 %, blev beløbet til kr. 300.000, hvilket betyder, at der kunne indkøbes 100.000 vacciner.

Disse midler er der i den grad brug for, da der fortsat er Polio udbrud i Pakistan 5 og Afghanistan 7 med 12 tilfælde til dato i 2017. Selv om det lyder af få tilfælde, skal man fortsat vaccinere/re-vaccinere ca. 400 mio. børn, for at sikre at en epidemi ikke bryder ud igen - og det koster penge! Der skal gå 3 år fra sidste udbrud, før WHO kan erklære et område for poliofrit. Men vi nærmer os målet. Rotary International har besluttet, at Rotary skal skaffe USD 50 mio., så vi må fortsat til lommerne.

End Polio er fortsat på dagsordenen i Rotary!!

D-1470 besluttede på Distriktskonferencen i september at bruge Foundation midler på projektet, således at klubbidrag blev matchet med 50 %. Det var der flere klubber, der straks fandt penge til: Herlev og København. Måske der kommer flere til?

Udvalget arbejder på et nyt arrangement, men mere derom senere. Vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt støtter op om projektet.

Rotarys kæmpe indsats for udryddelse af Polio i verden har stået på i 30 år, men vi har  lovet verdens børn ikke at give op.  Så derfor: HÆNG på i de sidste par år.

End Polio Now: ”End Polio countdown to history campaign” – Mål: USD: 50 millioner