Så kom der endelig ordentlig vandforsyning i Galloya.

Indsendt af Jette Nielsen den 3.3.2020
Dejlige billeder fra landsbyen Galloya. Her står de to vandprojekter nu færdige, og leverer vand fra den offentlige brønd til såvel den nyopførte Nursery School som til landsbyen

Den offentlige brønd blev før betjent ved 2 manuelle håndpumper, der hele tiden gik i stykker, så man måtte benytte de åbne brønde rundt om i landsbyen! I ved - dem der fungerer med en snor og en spand! 

Der er nu etableret et tappested, og der vil blive udarbejdet planer for at oprette flere tappesteder rundt om i landsbyen. Der indføres betaling for vandet, så der bliver penge til vedligehold. Dette er ny praksis for landsbyen og en del af det at blive selvdrevet.

Den nye pumpe til Kvindehaverne, som er leveret af Grundfos, er yderst effektiv. Den fylder de 3 stk. 2.000 liters vandtanke på under ½ time, hvor den gamle pumpe på en god dag var 5 timer om det. Herudover er der gravet en vandledning ned fra kvindehaverne og over til skolen, så børnene nu også har adgang til frisk drikkevand.

Svært at få armene ned. Det gør en kæmpestor forskel for befolkningen i dette fattige samfund.