RSI - Rotary Social Innovation

Flere nytænkende lokale projekter i klubberne

Flere klubber i distriktet har spændende innovative lokalprojekter i gang og mange tænker på at igangsætte et inden for den nærmeste fremtid.

Det er konklusionen for RSI’s styregruppe efter, at de dels har udsendt mails til klubberne med opfordring til at melde tilbage om klubprojekter og dels mødte de kommende præsidenter på det nyligt afholdte Instruktionsmøde. 

Eksempler på de lokale projekter er f.eks. ”Paletten” i Frederiksberg Rotary, hvor klubmedlemmer mødes og maler med syriske flygtninge 1 gang månedligt med det formål at lære dem at kende og lette deres integration i det danske samfund. Det er Glostrup Rotary, der har lagt egne kræfter i til at etablere et sanse-/hvilerum på Glostrup Hospital med musik  for unge patienter med hjerneskade. Rotary København Langelinie, der med ”Projekt Ny chance” har hjulpet 4 unge med anden etnisk herkomst til en fremtid udenom den kriminelle løbebane. Og Kastrup Rotary klub, der sidste år afholdt fødselsdagsfest for børn af familier, der ikke havde råd og overskud til at holde fødselsdag, med kakao, hjemmebagt kage og gaver, enten i hjemmet eller i deres børnehave. Af andre projekter kan nævnes ”Ønsketræet”, som efterhånden gennemføres lokalt af mange Rotary klubber. Flere af disse projekter giver klubben en fantastisk mulighed for at involvere klubbens medlemmer, hjælpe børn på kanten og samtidig skabe synlighed i lokalsamfundet.

”Synlighed for Rotary” er et af nøgleordene, når vi taler om RSI-projekter, for ud over at hjælpe samfundsgrupper på kanten, skaber vi kendskab til Rotary som den ressourcestærke organisation vi er, med erhvervsfolk der tager et socialt ansvar. Samtidig hører vi at det giver værdi og bl.a. styrker sammenholdet i klubbene, når klubmedlemmerne går sammen om et lokalt hjælpeprojekt.

RSI – Rotary Social Innovation – ønsker at indsamle information om endnu flere lokale projekter for at skabe overblik over alle de gode projekter. På den måde kan  ideer til spændende projekter samles og videreformidles  til andre klubber, så hver klub ikke ”behøver at opfinde den dybe tallerken”. Så skriv gerne til RSI.

Billedet er fra Amager Rotary klub’s overrækkelse af gaver til flygtningecentret i Kongelunden i forbindelse med Ønsketræet i dec. 2015RSI