Rotex 1480 - så er vi igang

ROTEX 1480   -    SÅ ER VI IGANG

For ca. 1 år siden besluttede en gruppe repræsenterende alle 5 Distrikter, at vi ville gøre en særlig indsats for at holde kontakten til rebounds udvekslingsstudenterne – altså de hjemvendte udvekslingsstudenter. Dem har vi ca. 300 af hvert år !!

Når de kommer hjem efter et fantastisk ophold i udlandet, er det åbenlyst, at de gerne vil holde kontakten med deres hold og som Rotarianere vil vi jo gerne gøre noget for dem – hjælpe dem i gang -  og dermed give dem en tilknytning til Rotary klubberne.

Det besluttede vi i D1480 og D1470, alle andre distrikter er også med på idèen. D1461 har gennem flere år arbejdet aktivt med de unge og har nu en Rotex afd. med mere en 100 medlemmer!

 

HVAD HAR VI SÅ GENNEMFØRT OG PLANLAGT I D1480?

 

En mindre gruppe rebounds fra 1480 og en selvbestaltet Rotary gruppe fandt hurtigt sammen for gøre drømmen virkelig.

Det resulterede i en umiddelbar etablering af ROTEX 1480

 • Stiftende Generalforsamling 13. 10. 2018
 • Vedtægter er udfærdiget og godkendt, bankforbindelse i proces
 • Bestyrelse er på plads:
           Præsident Laura Hildebrand
           Vicepræsident Sofie Grube
           Kasserer Katrine Gilberg
           Kommunikationskoordinator Wiktoria Warzycka
           Projektansvarlig og eventkoordinator Patric Kuch Hansen
           Inboundansvarlig Karoline Grube
           Bestyrelsesmedlem Emily Gyldenholm
           Bestyrelsesmedlem Søren Skourup
           Bestyrelsesmedlem Nikolaj Christensen
 • Mødekalender og planer for nærmeste måneder er på plads på ROTEX 1480

 

Liste over 38 kommende ROTEXER er klar; flere end dem har deltaget i aktiviteter og møder undervejs.

 

Møder afholdes indtil videre i Byens Hus i Roskilde.

Events og begivenheder deles på Rotex 1480 offentlig Facebook.

 

Det går forrygende godt og der er som I sikkert kan fornemme stor entusiasme og energi tilstede.

 

Tidligere har vi i støttegruppen – Heidi Fris, Lars Levin-Jensen og Peter Juhlsgaard Jepsen  -  søgt at rejse en mindre kapital til etablering af klubben. Det giver dem en mulighed for at komme i gang. Hidtil er der tilgået økonomisk støtte på 7000,00 kr samt støtte til deltagelse i RYLA i D1470 for 3 personer.

Mange tak for det !

Faxe Rotary Klub har afholdt et fantastisk arrangement, hvor de inviterede tidligere udvekslingsstudenter til en klubaften, hvor også Rune fra Rotaract og undertegnede deltog for at præsentere ROTEX og ROTARACT.

 

En godt initiativ med deltagelse af 7 tidl. udvekslingsstudenter !!

De udtrykte alle en varm interesse i at få en tilknytning til Rotex – Rotaract og Rotary.

Med det som ballast vil vi i de kommende måneder tilbyde alle klubber et lignende arrangement.

Det vil I høre nærmere om indenfor nogle få uger.

Tag godt imod denne mulighed og være med til at sikre arvefølgen og få kontakt til unge, kreative og friske potentielt kommende medlemmer.

ROTEXERNE vil være dem der skal trække læsset. Støt initiativet og bliv en del af dette ungdomsarbejde. Kom med på vognen og oplev dem fortælle om hvad de gerne vil og hvad de kan.

På sigt vil vi naturligvis arbejde for at få alle ROTEX klubber ind under paraplyen for ungdomsarbejdet: Rotary Youth Denmark. Rotaract - RYLA – Scolarships etc, som alle er en del af Rotary Alumni.

 

Formålet med ROTARY YOUTH DENMARK:

 • Kulturforståelse
 • Rådgive inbound /outbound udvekslingesstudenter
 • Udøve velgørenhed / humanitært arbejde
 • Personlig udvikling og uddannelse
 • Sikre fødekæden for Rotary
 • Bygge bro mellen Rotary ungdomsorganisationer
 • Være ambassadører for Rotary
 • Inspirere nye generationer i ungdomsarbejdet
 • Vedligeholde og udvikle samarbejdet på tværs af klub/distrikt.
   

Peter Juhlsgaard Jepsen, PDG 1480, Chair Alumni / medio jan. 2019