Rotary Norden - vores medlemsblad

Rotary Norden

er vores medlemsblad for Danmark, Sverige, Norge, Findland og Island

Som medlem af Rotary er man pligtig til at holde et registret medlemsblad, og vi har I Danmark valgt at holde Rotary Norden i stedet for det amerikanske "The Rotarian".

Rotary Norden kan modtages som papirudgave eller man kan læse det elektronisk enten i en browser eller i specifik APP.  Læs det her

Se også side om installation af APP

Rotary Nordens kontaktpersoner er følgende:

 Redaktør
 Jens Otto Kjær Hansen
Jens Otto Kjær Hansen
 Hans Broges Vej 9B
 8220 Brabrand
 Mob.: +45 2014 1266
 e-mail: rotarynorden (at) gmail.com

 Dansk redaktør

Administrator
Arne Boas
Arne Boas
Nylund 22
7620 Lemvig
Mob.: 045 2125 2968
e-mail: boas (at) golfcenter.dk

Administration og annoncer

Bestyrelsesformand
Leif Fritsdal
Leif Fritsdal
Vibevej 8
8680 Ry
Mob.: 045 2028 3461
e-mail: leif (at) fritsdal.dk

Bestyrelsesmedlem