Rotary i Danmark 100 år

Polio, Rotary igennem 100 år og Cirkusrevyen
Søndag den 13 juni afholdtes et meget succesfuldt arrangement, hvor godt 800 rotarianere deltog og så Cirkusrevyen med efterfølgende dejlig mad og hygge i Korsbæk.

Et fantastisk arrangement, under ledelse af Just Hartoft, og fra min side en stor tak og anerkendelse til ham og revygruppen for en kæmpe indsats.

Sammen med de individuelle bidrag blev der i alt indsamlet knap 250.000 kr., der dobles op fra Bill&Melindas Foundation, så arrangementet bidrager med knap 750.000 kr. til End Polio Now. Et utroligt flot resultat.

Arrangementet markerede også Rotary igennem 100 år.

I den anledning havde jeg fornøjelsen, af at holde en tale som fortæller både om polio igennem tiderne, Rotary Danmark gennem 100 år, lidt om vore funktionsområder, og sidst men ikke mindst lidt tanker om fremtiden.

Flere har efterfølgende bedt om at få talen tilsendt, da den jo kronologisk gør status på polio og Rotary.

Derfor gengives talen i sin helhed herunder, så alle har mulighed for at se den, og bruge indholdet, hvor det måtte være relevant.

Slutteligt endnu en tak for en fantastisk søndag og tillykke til arrangørerne for den succes det blev.

Med Rotary hilsen
Jan Aagaard
RD-formand 2020-21

District Governor 2019-20
Silkeborg Østre Rotary Klub
Rotary International District 1450
E-mail  : dg1450-1920 (at) rotary.dk
Mobile : 45 23 83 88 44

 

Rotary i Danmark gennem 100 år                        13. juni 2021

Kære alle

Det er en stor ære, som formand for Rotary Danmark, at holde denne tale i anledning af 100 året for Rotary i Danmark.

Jeg har delt min tale op, så jeg først kommer ind på Polio i form af en lille tidsrejse. Herefter kom- mer jeg ind på Rotary i Danmark igennem 100 år, lidt om funktionsområderne og sidst men ikke mindst fremtiden.

Men inden jeg går i gang med det, så vil jeg sende en MEGET STOR TAK og ANERKENDELSE til revy- gruppen for den indsats der er ydet i forbindelse med dette fremragende arrangement.

POLIO

Jeg vil starte med et aktuelt citat fra Rotary International

”Udryddelse af polio er en af vores længste og mest betydningsfulde indsatser i Rotary. Sammen med vores partnere har vi hjulpet med at immunisere mere end 2,5 milliard børn mod polio i 122 lande. Vi har reduceret poliotilfælde med 99,9 procent over hele verden, og vi stopper ikke, før vi har fjernet sygdommen”.

Tidslinje

I 1916 finder et større polioudbrud sted i New York, der dræber mere end 2.000 mennesker. Over- alt i USA tager polio livet af omkring 6.000 mennesker, og lammer tusinder mere.

I 1979 begynder Rotary International sin kamp mod polio med et flerårigt projekt til immunisering af 6 millioner børn i Filippinerne.

I 1985 lancerer Rotary International PolioPlus, den første og største internationalt koordinerede private sektorsstøtte til et folkesundhedsinitiativ, med et indledende mål for fundraising på 120 millioner dollars.

I 1988 lancerer Rotary International og Verdenssundhedsorganisationen - ”Global Polio Eradication Initiative”. Der er på dette tidspunkt anslået 350.000 tilfælde af polio i 125 lande.

I 1994 erklæres polio fjernet fra Amerika.

I 1995 vaccinerer Sundhedsarbejdere og frivillige 165 millioner børn i Kina og Indien på 1 uge. Rotary lancerer PolioPlus Partner programmet.

I 2000 sættes en rekord i form af, at 550 millioner børn - næsten 10% af verdens befolkning - mod- tager den orale polio-vaccine. Den vestlige Stillehavsregion, der spænder fra Australien til Kina, erklæres poliofri.

I 2003 skaffer Rotary Foundation 119 millioner dollars i en 12-måneders kampagne. Rotarys samlede bidrag til polioudryddelse overstiger $ 500 millioner.

I 2004 sker der det i Afrika, at man synkroniserer nationale immuniseringsdage i 23 lande rettet mod 80 millioner børn, den største koordinerede indsats mod polioimmunisering på kontinentet.

I 2006 falder antallet af polioramte lande til 4, nemlig Afghanistan, Indien, Nigeria, Pakistan.

I 2009 nærmer Rotarys samlede bidrag til udryddelsesindsatsen sig $ 800 millioner. I januar løfter Bill & Melinda Gates Foundation 355 millioner dollars og udsteder Rotary en udfordringsbevilling på 200 millioner dollars.

I 2011 Rotary byder berømtheder og andre store offentlige personer velkommen i en ny offentlig bevidsthedskampagne og et ambassadørprogram kaldet "This Close" til afslutning af polio.

I 2014 bliver Indien erklæret polio-frit, og hele Sydøstasien-regionen er således polio-fri. Poliotil- fældene er faldet med over 99% siden 1988.

I 2019 erklæres Nigeria poliofrit, og der er nu kun to lande tilbage, nemlig Afghanistan og Pakistan. I 2020 erklærer Verdenssundhedsorganisationen den afrikanske region polio-fri.

Status i dag er, at der helt sensationelt kun er 2 tilfælde, nemlig 1 i Afghanistan og 1 i Pakistan. Det er muligt at Corona har indflydelse på disse tal, men alt andet lige er det en glædelig og fantastisk situation lige nu.

Samlet set en fremragende bedrift som vi i Rotary kan være usædvanligt stolte af.

Rotary gennem tiderne

1905 – 23. februar, startede Poul Harris Rotary organisationen i Chicago 16½ år senere er organisationen kommet til Danmark.

Tidslinje for Rotary I DK herunder de første 6 klubbers organisering

1921 - 30. november blev Københavns Rotary Klub organiseret
1923 - Aarhus Rotary klub
1925 - Korsør Rotary klub
1925 - Aalborg (nu Aalborg Vestre Rotary Klub)
1927 - Odense (Nu Odense City Rotary Klub)
1927 - Kolding Rotary Klub
1930 - oprettes Distrikt 75 for hele DK
1945 - laves Distrikt 75 til 3 distrikter 80, 81, 82 1949 – Den reelle Ungdomsudveksling oprettes
1957 - Oprettes multidistriktssamarbejdet for de 3 distrikter - Rotary Danmarks Råd 1960 – Oprettes Rotary Danmarks Sekretariat
1968 - bliver 3 distrikter til 4, hvor det vi i dag kende som D-1470 deles i D-1470 og D-1480 1969 – oprettes Rotary Danmarks Hjælpefond
1972 - bliver 4 distrikter til 5
2000 - Krak sponserer Rotary Danmarks hjemmeside, lavet efter vores ønsker. 2016 – Krak sitet erstattes af et nyt og mere tilsvarende system baseret på Drupal 2021 – 13. juni, 100års jubelfest sammen med Cirkusrevyen
2021 - 30. november, Københavns Rotary Klub har 100års jubilæum

Rotary Danmarks Sekretariat opstår

Rotary Danmarks sekretariat etableres i 1960 og den første landsekretær var Wilhelm Iversen fra Vejen Rotary Klub.

Siden er funktionen varetaget af:

Jørgen Carl - Østerbro Rotary Klub Peter Elgaard - Bjerringbro Rotary Klub Steen Jørgensen - Roskilde Rotary Klub
Jens van der Watt - Brønshøj Rotary Klub
Anders Q Rasmusen - Sorgenfri Rotary Klub

og senest af Asbjørn Isaksen - Sæby Rotary Klub. - Asbjørn går nu på pension pr. 16.7.2021

Funktionen overtages af Lone Bang Christensen, Nykøbing Falster Rotary Klub, hvor opgaverne løbende overleveres her i juni måned fra Asbjørn til Lone.

Klub og medlemsstatus i Danmark

I dag har vi 252 klubber samt 2 satellit klubber med 8.795 og 171 honorære medlemmer. Vi har 10 Rotaract klubber med 181 medlemmer, og 4 ROTEX klubber med 53 medlemmer.

Rotary Danmarks Ungdomsudveksling

1927 eller 1929 startede Københavns Rotary Klub med den første udveksling af unge på et Short Term ophold i Danmark. 101 unge fra USA kom på ophold i henholdsvis København og Århus.

Men den egentlige Ungdomsudveksling blev først startet i 1949 af den daværende og sidste ene- guvernør for hele Danmark, Aage E. Jensen fra Holbæk.

Han nedsatte en rådgivende komite, med blandt andre Svend Larsen, Holbæk, der i særlig grad fik sat skub i det som vi i dag kender som Rotary Danmarks Ungdomsudveksling.

På samme tid tog Aage Rasmussen, som var medlem af Københavns Rotary Klub, emnet op i sin klub, og dermed var faktisk den Intereuropæiske udveksling sat i gang.

Først da det oversøiske arbejde i 1967 startede, kom årsudvekslingen (Long Term Exchange) i gang.

Det er altså et Dansk tiltag, der i dag er blevet til det Internationale Rotary Youth Exchange Pro- gram i Rotary International.

I dag er det et af vore flagskibe, som vi er positivt kendt og anerkendt for, og mange i Rotary laver et utroligt stort arbejde på dette felt, som vi alle værdsætter

Rotary Foundation

1917 Oprettedes Arch Klump – Legat ”Doing good in the world”
1928 blev det til Rotary Foundation
1929 Uddelte man for første gang penge fra Foundation, med en uddeling på 550 USD 1978 3 H – Health, Hunger, Humanity (6 mio. børn vacc. Polio)
1985 blev Polio under 3H til Polio Plus 1987 Oprettedes Peace Forum

Foundations fokusområder er efter 1/7 2021 udvidet til 7 fokusområder, og de er:

  • Fred og konfliktforebyggelse-løsning
  • Sygdomsforebyggelse og behandling
  • Vand og sanitet
  • Mødres og børns sundhed
  • Grundlæggende uddannelse og læsefærdigheder
  • Økonomi- og samfundsudvikling
  • Klima

Der er igennem vores handlinger, vi kan vise omverdenen hvad Rotary står for, og netop hjælpe- projekter, store som små, internationalt, regionalt og lokalt har vi gennem årene bevist, at Rotary og klubberne har en meget stor styrke i at gennemføre.

Man kunne remse ekstremt mange projekter op, men det ville være forkert at fremhæve nogle i forhold til andre, for alle projekter har sin berettigelse.

Vi skal fortsætte med initiativer af enhver art, afstemt i forhold til klubbernes muligheder og interesser.

Igennem projekterne skabes sammenhold og fællesskab i klubberne, og der er jo ikke noget bedre, end at gøre noget for andre, og se den glæde det giver hos modtagerne, i både udland og indland.

Rotary Danmarks Hjælpefond

Helt fra begyndelsen var det fondens formål ” at yde støtte til løsning af sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og udlandet.

Fondens midler bliver ”tilvejebragt ved frivillige tilskud, gaver, indskud og bidrag fortrinsvis fra Rotaryklubber og Rotarianere”.

Det er et meget stort aktiv at have denne fond i Danmark. Det giver vore klubber rigtig mange mu- ligheder for at gennemføre projekter som måske ikke er store nok, eller egner sig til Foundation midler, men som er lige så vigtige projekter i lokalområder. Kan man benytte både Hjælpefonden og Foundation er jo helt optimalt for projekterne.

Shelterbox og andre samarbejder

ShelterBox og Rotary blev officielt katastrofehjælp projektpartnere i 2012.

Rotary har været medvirkende til ShelterBox’s vækst, og har bidraget til at omdanne ShelterBox til en internationalt anerkendt katastrofehjælp organisation.

De to organisationer har på fortræffelig vis hjulpet over 1,6 millioner mennesker i 100 lande.

I Danmark har vi et tæt og konstruktivt samarbejde med ShelterBox, som værdsættes af begge parter.

Rotary har også andre samarbejder, og her vil jeg fremhæve det samarbejde som nogle klubber har med Water Survival Box, som også rækker ud og hjælper i stor stil, til gavn og glæde for mange mennesker.

Fremtiden

Udviklingen går stærkt og formentligt hurtigere end vi forestiller os, sådan har det i hvert fald væ- ret hvis man ser bagud.

Derfor er der ingen grund til at tro, at hastigheden for udvikling ændrer sig.

Se bare under Corona, hvordan vores forandringsparathed viste, at den digitale udvikling som ville tage mange år i vores klubber med hensyn til digitale møder, blev gennemført på 1 år.

Jeg tror og håber på, at vi fortsat i fremtiden vil have 3 ben at stå på, nemlig Youth Exchange, Foundation/ hjælpeprojekter og netværk mellem os, både fysisk/digitalt og socialt.

Jeg håber vores medlemskurve vender, og ser med stor optimisme på Rotary´s fremtid.

Jeg vil anbefale, at vore klubber i endnu højere grad i fremtiden, vil arbejde med flerårige handlingsplaner, der sætter retning for klubben, baseret på klubbens DNA, og ønske om udvikling i for- hold til medlemmernes ønsker.

På denne måde vil vi i højere grad skabe et stærkt fundament, som medlemmerne kan se sig selv i.

Det vil skabe bedre forudsætninger for klubbernes virke, give en rød tråd i arbejdet, og være et stærkt kort, når vi fortæller om klubben og synliggør os i forhold til omverdenen.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle der på den ene eller anden måde, er involveret i det arbejde der ligger i funktionsområderne, vore projekter og klubberne og distrikterne.

Vi har skabt meget i Rotary, og alle medlemmer yder en stor indsats til gavn og glæde for andre.

Dette var ordene, og jeg vil slutte med at ønske et stort tillykke til os alle, må vi få en god dag og må fremtiden bringe rigtig meget godt for Rotary.

Tak for ordet.                                                                 RD-Formand 2020/2021 / Jan Aagaard