Rotary grants

Pr. 1. juli 2013 iværksattes Rotary Grants (tidligere Future Vision Plan/The New Grants Model). Der er med virkning fra 1. juli 2015 kun 2 hoved områder (det hidtidige 3. hovedområde Packaged  udfases pr. samme dato):

 1. District Grants
 2. Global Grants

District Grants kan anvendes til:

 • Mindre projekter og aktiviteter
 • Lokale såvel som internationale
 • Uddannelse såvel som humanitære (inkl. Scholarships (se efterfølgende), GSE mv.)

Som noget nyt har The Trustees vedtaget, at der fremover kan anvendes Distrikt Grants til nogle af vore egne formål, nemlig til de ungdomsrelaterede programmer som Ryla, Youth Exchange, NGSE (New Generation Service Exchange), Rotaract og Interact.

Alle aktiviteter under District Grants skal leve op til TRF’s mission. Er ikke umiddelbart omfattet af betingelsen som ved Global Grants, at projektet skal ligge inden for de 6 fokusområder. Distriktet kan dog beslutte, at Distrikt Grants projekter skal ligge inden for eller tæt på de 6 fokusområder.

Lokal beslutningskompetence (måske vil distriktet forlange, at klubben certificeres).

Distriktet samler alle ansøgninger og fremsender en gang om året en samlet ansøgning/spending plan til The Rotary Foun­dation.

Ved District Grants kan der ikke opnås støtte via TRF´s ”The World Fund” (se om world Fund efterfølgende).

Global Grants kan anvendes til:

 • Projekter med et minimum projektbeløb på 30.000 US$
 • Et match fra World Fund på minimum 15.000 US$
 • Projekter i overensstemmelse med de 6 fokusområder *)
 • Længerevarende, bæredygtige projekter med målbar effekt
 • Projekter med et dokumenteret behov og med lokal involvering

De 6 fokusområder er

 • Fredsstudier og konfliktforebyggelse
 • Forebyggelse og behandling af sygdomme
 • Rent vand og sanitære forhold
 • Sundhed for mor og barn
 • Basal uddannelse og læse- og skrivefærdighed
 • Økonomi og samfundsmæssig udvikling

For at deltage i Global Grants skal klubben certificeres.

Ansøgning fremsendes (online) til The Rotary Foundation, når behovet er der.

Ved Global Grants kan der opnås støtte fra The World Fund.

Distriktet skal – hvis de ønsker at deltage i Grants projekter – oprette et Grantsudvalg, der behandler ansøgningerne fra klubberne. Distrikterne kan bestemme, at beslutningskompetencen skal lægges på et højere niveau – Foundationudvalget.

Ansøgning og godkendelse af Global Grants sker elektronisk til TRF. Ansøgning om Distrikt Grants godkendes af Distriktet og sendes samlet fra de klubber, der har søgt, til TRF, der efterprøver distriktets godkendelse.