Indsendt af Karl Ib Roed Sørensen den 20.6.2020
Kvinder og børn på krisecenteret Danner får bedre muligheder for at komme ud at se byen og naturen uden for murene efter en donation fra Rotary i Glostrup

Tekst: Bjarne Krasnik

 

 I disse corona tider, hvor cykler i hele Europa, er blevet det foretrukne transportmiddel, har flere Europæiske hovedstæder lukket større områder og anlægger nu cykelstier overalt! Så Glostrup Vestegnens Rotary klub var på forkant, da klubben for nylig forærede et antal nye cykler til Danner, der driver både et krise- og rådgivningscenter samt videnscenter for at stoppe vold mod kvinder og børn.

Danner har også heddet Grevinde Danner Stiftelsen. Den blev oprindelig opført som Frederik den VII´s Stiftelse for fattige fruentimmere af arbejderklassen. 

I dag er Danners krisecenter et midlertidigt, sikret døgntilbud, med plads til 18 kvinder og 18 børn, hvor de i snit opholder sig 4-5 måneder. Mange af de kvinder og børn er traumatiserede af at have levet i et forhold, hvor de har været udsat for fysisk og psykisk vold. 

Situationen for disse familier er tillige blevet markant forværret i disse corona tider!  Hos Danner hjælpes de til en forhåbentlig bedre tilværelse, hjulpet af psykologer, pædagoger og en stor gruppe frivillige. 

Her skal selvtilliden og trygheden så genopbygges for fremtiden.  

Det er også klart, at der er en anden part for børnene, nemlig faderen. Man forsøger, alt til  trods, også at bevare  far- og børne relationerne. 

Cyklerne som Rotary nu har foræret Danner har været et længe næret ønske og blev modtaget med glæde af leder af Danners krisecenter Susanna Maria Lamhauge.

At cykle med børnene, at mærke naturen, at se byen uden for “murene”, giver familierne fornemmelsen af frihed og fornyet selvtillid hos voldsramte kvinger. 

I Glostrup Vestegnens Rotary Klub vil vi holde kontakten med Danner og hvis alt går vel, holde et Rotary møde hos Danner, hvor vi så kan komme lidt dybere i husets arbejde og historie siger præsident Inge Sommer.