Rotary connects the world


Sammen ser vi en verden, hvor mennesker forenes og tager skridt til at skabe vedvarende forandring - på tværs af kloden, i vores samfund og i os selv.
Vi er mennesker af handling – mennesker som ikke kun vil ændre verden, vi har også evne, fantasi og vilje til at skabe ægte og varig forandring.
Det er blandt andet fordi Rotary giver os mulighed for at gøre det, vi gør. Rotary er et unikt verdensomspændende netværk af kvinder og mænd i alle aldre og med en diversitet af herkomst, religion, kultur og beskæftigelse, alle med høj etik og en vilje til at forene og skabe varig forandring til gavn for flest mulig. Vi handler alle efter 4-punktsprøven
• Er det sandt
• Er det rimeligt for alles involverede
• Vil det skabe velvilje og bedre venskab
• Vil det være til gavn for alle involverede
Netværket giver os mulighed for at connecte på dybe og meningsfyldte måder på tværs af vores forskelle. Det sætter os i forbindelse med personer, vi ellers aldrig ville have mødt, eller vi nogensinde ville komme til at kende. I Rotary er ingen af os isoleret. Vi er rotarianere alle sammen – hvem vi en er, hvor vi er fra, uanset hvilket sprog, vi taler, eller hvilke traditioner, vi følger. Vi er alle forbundet, en del af vores samfund og medlemmer, ikke kun af vores klubber, men af det globale samfund, som vi alle hører til.
Det er det, der gør Rotary så unik.