Rønde Rotary Klub

Mission og værdier

Mission:

Rønde Rotary klub er et sted for udveksling af viden og erfaringer samt

udvikling af bekendtskaber mellem mennesker, repræsenterende forskellige erhverv, i et lokalt og globalt netværk.

Rønde Rotary klub bidrager til international og mellemmenneskelig forståelse samt til at bedre livskvaliteten for mennesker.

Værdier:

¤ Vi er aktive og engagerede

¤ Vi sætter pris på forskellighed

¤ Vi sætter pris på humor og har en fri jargon

¤ Vi har respekt for hinanden, baseret på åbenhed og tillid

¤ Vi værdsætter hinanden, og vores kammeratskab og sammenhold

¤ Vi stræber mod at udvide vores horisont og indsigt og ”åndelige” berigelse

¤ Vi vil udvikle vores egen identitet som mennesker og som klub

¤ Vi vil arbejde for internationalisering, fredelig sameksistens, og gensidig for-ståelse

¤ Vi vil medvirke til at forbedre andres livskvalitet, både lokalt og internationalt