RLI - Skal du med på næste hold?

"Det er en seriøs legeplads"; siger en af deltagerne ved afslutningen af hold nr. 13.

Rotary Leadership Institute (RLI) udbyder kurser bestående af 3 dagsmoduler, som afvikles på lørdage i tiden fra 9.00 til 16.00. Kurserne henvender sig til engagerede Rotarianere, som gerne vil videre mere og lære mere om hvad Rotary er. Kurset har sigte på at give den enkelte deltager en solid viden om Rotary samtidig med at vedkommendes netværk udbygges betragteligt.

Udover den viden den enkelte tilegner sig, vil en RLI-kursist også være en stærkt medspiller for den enkelte klub. Den fremadrettede udvikling i klubberne mod måske mere internationalt arbejde stiller krav om, at man er godt inde i mange forhold og har en god indsigt i fx Rotary's mange forskellige muligheder og programmer.

Også i forbindelsen med at kommunikere vores tanker, planer og målsætninger ud til omverdenen via IT, skrevne medier, presse mv. får større og større betydning, når vi i konkurrence med andre organisationer skal headhunte nye engagerede medlemmer til vores klubber.

RLI giver et helt konkrete færdigheder til den enkelte og til hans/hendes klub. Noget som kan være til stor gavn for begge parter, når mål såvel som delmål skal nås.

RLI Hold 14 afvikles 2. februar + 2. marts + 6. april 2019. Ansøgning om deltagelse HER: https://www.rotary.dk/programs-rotary-education/rotary-leadership-institute