Reflektioner fra en assisterende guvernør

Refleksioner fra en AG ( assisterende guvernør)

Jeg har nu i knapt tre år været AG’er og dermed fulgt tre guvernører i deres virke. Alle guvernører har deres dagsorden og deres måde at gennemføre guvernøråret på, - og tak for det.
 

Det er dog første gang i mine mange Rotary år ( 24 år), at jeg er blevet spurgt om, hvorfor jeg er medlem af Rotary. Det var ikke svært for mig at svare, at jeg betragtede det, som en oplagt mulighed for, at blive medlem af et netværk, som var uden for uddannelsessektoren, som jeg altid har været en del af. Da jeg skulle vælge lederuddannelse valgte jeg også en uddannelse, hvor der var færrest mulige personer fra uddannelsesverdenen. At jeg også fik et større kendskab til mit lokalområde igennem Rotary, har deltaget i rigtig mange spændende virksomhedsbesøg og overværet mange gode foredrag er blot en ekstra gevinst.
 

Jeg har som AG’er deltaget i mange klubbesøg, herunder guvernørbesøg og mit indtryk er, at mange af vores medlemmer udtrykker, at det vigtigt, at Rotary giver dem et godt netværk. Men også det at arbejde med projekter og have et godt liv i klubben er vigtigt for dem.
 

På det nyligt afholdte seminar for nye og nyere medlemmer ” Bliv klogere på Rotary” drøftede vi netværk og de former for netværk, som Rotary giver mulighed for. Jeg var inde på mangfoldigheden. Vi kan etablere sociale netværk, seniornetværk, humanitære netværk, tilflytningsnetværk, erhvervsnetværk, netværk ud fra særlige fritidsinteresser men ikke mindst internationale netværk. Hvor mange tænker på at Rotary er verdens største erhvervsnetværk!
 

Når jeg tænker tilbage på sidste års møder i klubberne, så er der et emne, der udover” hvorfor man er medlem af Rotary”, har fyldt rigtig meget og det er medlemsantallet. Vi har i distriktet og på landsplan et nedadgående medlemstal. Mange af vores nye medlemmer giver op efter få år.

Men har vi fortalt den rigtige historie? Har vi fortalt om de mange muligheder for netværk, - både erhvervsmæssigt og på fritidsområdet? Dyrker vi netværkerne? Ved vores medlemmer nok om, hvorledes man vedligeholder og udvikler netværk. En god ide er altid at se på, hvem der deltager i møderne og undersøge, hvem de er og efterfølgende anvende de oplysninger man har fået gennem de gode snakke ved bordene.
 

Igennem mange år har jeg deltaget i rigtig mange receptioner, seminarer og møder. Når jeg er kommet hjem bliver jeg altid spurgt om, -” fik I noget godt at spise” og mit svar har næsten altid været: ”det nåede jeg ikke at se på”. Jeg har brugt tiden inden til at opsøge deltagerlister, hvis de findes og i det fysiske møde at udvælge personer, jeg rigtig gerne vil tale med for efterfølgende, når jeg kommer hjem at gøre notater og opfølgninger på disse.

Vi kunne i Rotary arbejde meget mere professionelt med vores netværk og gøre det til et motto ved ethvert Rotary møde at tænke: ”hvem er det længe siden, jeg har talt med” og ”hvad kunne være interessant at vide”?

Jeg ser frem til det videre arbejde med og i klubberne og til at vi kan forøge vores medlemstal

Så fortæl den gode historie om, hvorfor du er medlem af Rotary og om hvordan du bruger Rotary som netværk.

 

Ulla Koch

AG

Distrikt 1480 / område 6