Projekter i Distrikt 1461

Regler for tildeling af støtte til District Grant projekter Distrikt 1461

faundation logo

  1. at formålet ikke naturligt henhører under det offentlige.
  2. at der ikke er tale om et årligt tilbagevendende projekt, men et engangsprojekt.
  3. at der ikke er tale om støtte til igangværende projekters almindelige drift.
  4. at ansøgningen ikke er rettet til andre hjælpeorganisationer.
  5. at ansøgningen er anbefalet af en eller flere Rotaryklubber eller distrikter.
  6. at indstillende Rotaryklub bidrager med et mindst tilsvarende beløb.
  7. at der kan føres kontrol med midlernes rette anvendelse og fremlægges bilag efter projektets afslutning.
  8. at klubben indenfor det seneste år har en underskreven MoU ved deltagelse i et Grant Seminar
  9. ansøgningsfrist 1. august.
  10. der ydes sædvanligvis max. 2.000 USD i støtte, men der kan i særlige tilfælde ydes større beløb.

Hvis din klub ønsker at søge støtte gennem District Grant, skal ansøgningen foregå elektronisk.

Klik blot på denne tekst.

Gældende pr. 1. juli 2019.