Indsendt af Lone Bang Christensen den 5.10.2021
Læs om RD-bestyrelsens planer og seneste mødereferat

Rotary Danmarks bestyrelse har vedtaget en plan for bestyrelsens arbejde. Planen indeholder bl.a. nogle succesfaktorer som illustreret ovenfor. Planen i sin helhed kan ses her. Planen vil løbende blive udmøntet i form af aktiviteter.

Referat fra bestyrelsens seneste møde kan læses her.