Skal Dragør have Kulturhus på havnen?

Indsendt af Bent Christensen den 5.10.2021
Mette Jansen – der er formand for Dragør Biografklub og med i en initiativgruppe omkring Kulturhus på havnen nævnede, at et kulturhus vil give mere liv på havnen – specielt på en mørk efterårsaften.

Dragør biograf er nu i dag i lejede lokaler på 10 årige lejekontrakter - og den nuværende kontrakt udløber 2023. Det vides ikke om udlejer ønsker, at forlænge - og dermed er biografen i nuværende form ikke langtidsholdbar.

Den gamle værftsgrund på havnen måler 1300 m2 - og i projektforslaget, er det hér et eventuelt kulturhus skal ligge. Gruppen har udarbejdet et "Oplæg til dialog om et kulturhus på den gamle værftsgrund på Dragør Havn". 

Visionen er et multifunktionelt og bredt favnende kulturhus, som er funderet i det maritime miljø på havnen. Huset skal være et samlingssted for byens borgere på tværs af generationer, men også et sted til gavn for Dragørs turister. 

I visionsoplægget arbejder man med ideen om et kulturhus med en biografsal, en stor multifunktionel sal (til f.eks. revy, teater, koncerter ect.), en åben foyer, værkstedsrum, lokaler (til f.eks. møder, undervisning, foreningsarbejde, esport), et udstillingsrum, et cafemiljø og et udemiljø.

Huset skal have et maritimt udtryk med respekt for miljø og historie.

Økonomien til etableringen af kulturhuset skal bæres af fondsmidler og driften skal sikres især igennem biografen, revyen, lejere og brugere. Man har et ønske om en langsigtet lejekontrakt med Dragør Kommune og stedet skal drives af frivillige.

Arbejdsgruppen skal slut marts have et færdigt oplæg klar til kommunen, hvor både arkitektur og drift er beskrevet.

Se mere om visionerne her