Indsendt af Bent Christensen den 3.9.2021
Niels - Knud fortalte levende om fordele og ulemper samt fakta ved at få Dragør anerkendt som UNESCO verdensarv.
På verdensplan er der Den Kinesiske Mur, Pyramiderne, Stonehenge og Venedig. Så Dragør vil komme i fint selskab, hvis byen bliver optaget.
I hele Verden er der ca. 1150, og i Danmark er der 10 steder på listen. F.eks. Roskilde Domkirke, Helsingør med Kronborg, Vadehavet, Vikingeborgene samt Isfjorden i Grønland.
Selv om der er ret beskedne omkostninger ved, at Dragør bliver UNESCO by, er nogle af politikerne i Dragørs kommunalbestyrelse alligevel kommet i tvivl, så den endelige beslutning er udskudt til efter kommunevalget i efteråret i år 2021.
Der er kommet flere urigtige oplysninger frem - både på Facebook og i de lokale blade. Og der er også bekymring for øget turisme, som Kommunen ikke kan håndtere. Beslutningen er derfor også udskudt på grund af en manglende turisme - og parkeringsstrategi.
UNESCO stiller ingen krav. De godkender kun vores ansøgning, men kan også fjerne bevaringsværdigheden, hvis der kommer for store ændringer. Det er ikke et mål, at der skal komme mange flere turister. Dragør er en velbevaret by, og vores turisme vokser naturligt hvert år. Men vi mangler et besøgscenter og en politik om turisme og parkering.
Vi skal være stolte over vores dejlige by, hvis det lykkes at komme på UNESCOS verdensarv liste overe bevaringsværdige steder.

Niels - Knud Liebgott bor her i Dragør og er tidligere museumsinspektør ved Nationalmuseet samt direktør for De Danske Kongers kronologiske samling på Rosenborg. Og så har han skrevet adskillige bøger om Middelalderen og har den ærefulde titel af kammerherre.

Niels - Knud fortalte levende om fordele og ulemper samt fakta ved at få Dragør anerkendt som UNESCO verdensarv.

På verdensarv listen kan der efter ansøgning både komme byer og natursteder samt specielle værker.

I hele Verden er der ca. 1150, og i Danmark er der 10 steder på listen. F.eks. Roskilde Domkirke, Helsingør med Kronborg, Vadehavet, Vikingeborgene samt Isfjorden i Grønland. På verdensplan er der Den Kinesiske Mur, Pyramiderne, Stonehenge og Venedig. Så Dragør vil komme i fint selskab, hvis byen bliver optaget.

 Ideen

Ideen om at Dragør skal på verdensarv listen startede i 2014. Meget af arbejdet blev lavet af Niels - Knud samt de to arkitekter Axel Bendtsen og Jan Engel og senere blev arbejdsgruppen udvidet til 14 mand, der deles om arbejdet. Og nu har det store arbejde båret frugt i form af en 500 siders ansøgning, der bare mangler at blive oversat til engelsk og indbundet.

Det er kulturstyrelsen, der administrerer ansøgningerne til Tentativlisten, som første trin hedder, og når Kommunalbestyrelsen har godkendt, at ansøgningen sendes, bliver det spændende at få vores dejlige by på UNESCOliste over bevaringsværdige verdensarv byer.

Selv om der er ret beskedne omkostninger ved, at Dragør bliver UNESCO by, er nogle af politikerne i Dragørs kommunalbestyrelse alligevel kommet i tvivl, så den endelige beslutning er udskudt til efter kommunevalget i efteråret i år 2021.

Det bliver rigtigt spændende, hvad udfaldet af valget bliver, og hvad den endelige beslutning om vores dejlige bys skæbne som eventuel verdensarv bliver.

Der er kommet flere urigtige oplysninger frem - både på Facebook og i de lokale blade. Og der er også bekymring for øget turisme, som Kommunen ikke kan håndtere. Beslutningen er derfor også udskudt på grund af en manglende turisme - og parkeringsstrategi.

Dragør skal ikke være en museumsby. UNESCO stiller ingen krav. De godkender kun vores ansøgning, men kan også fjerne bevaringsværdigheden, hvis der kommer for store ændringer. Det er ikke et mål, at der skal komme mange flere turister. Dragør er en velbevaret by, og vores turisme vokser naturligt hvert år. Men vi mangler et besøgscenter og en politik om turisme og parkering.

Vi skal være stolte over vores dejlige by, hvis det lykkes at komme på UNESCOS verdensarv liste overe bevaringsværdige steder.

Tak til Niels - Knud Liebgott for et godt og inspirerende indlæg.