Distriktskasserer for Rotary Distrikt 1461

Indsendt af Tine Lehrmann den 9.1.2023
STILLINGSOPSLAG i D1461
Vil du være med til noget stort i Rotary?
Rotary hjulet drejer snart endnu engang i en af verdens største frivillige organisationer og tiden er inde til at finde den nye Distrikts KASSERER til Distrikt 1461. Vil du være med på holdet?

 

  

Distriktet søger en ny Distriktskasserer til at varetage kassererposten fra Rotaryåret 2023-24.

Stillingen ønskes besat med en person, der har interesse for tal, regnskab og bogføring samt har et økonomisk overblik i hverdagen.

Afgående kasserer vil sikre en glidende overgang/aflevering. Distriktet anvender Economic bogføringssystem, hvorfor det er en fordel at ansøger har kendskab til systemet.

Opgaver for kasseren:
• Medansvar for samarbejdsaftaler med Distriktets bankforbindelse– herunder fremsendelse af nødvendige aftaledokumenter
• Medvirke til udarbejdelse af årsbudget – i samarbejde med Guvernøren
• Fremlægge budgettet for kommende år på PETS
• Betaling af distriktets udgifter, refusioner og udlæg – til medlemmer af Distriktsrådet herunder guvernøren
• Fakturere klubberne for medlemmers deltagelse i distriktets aktiviteter i samarbejde med den ansvarlige for aktiviteten
• Føre regnskab over Guvernørens tilskud
• Sørge for at distriktets revisorer får den nødvendige information – bilag og adgange etc.
• Sikre korrekt periodisering af udgifter
• Sikre at regnskabet lever op til danske regler og love, samt standarder for Rotary International
• Fremlæggelse af årsregnskab på årsmødet
• Fremsendelse af årsregnskabet til Rotary International

Kvalifikationer:
Distriktskassereren forventes at have kendskab til almindelig regnskabsføring og regnskabsforståelse samt vilje og indlevelsesevne til at anvende Economic, der er distriktets bogførings- og faktureringssystem.

Periodelængde:
Kassererposten ønskes besat for en periode af minimum 3 år.

Vil du vide mere:
Kontakt vores distriktskasserer Kresten Lei på mail:
kresten.lei (at) gmail.com eller på mobil: 25710914
Du kan downloade jobbeskrivelsen her som pdf

Ansøgning:
Vi imødeser indstillinger fra både klubber og enkeltpersoner.
Send din ansøgning til DG - Distriktsguvernør Hans Skjerning på hans (at) skjerningwine.dk
Ansøgningsfristen er 31. januar 2023, Gerne før. Alle ansøgere behandles fortroligt.
Du vil blive oplært af den siddende distriktskasserer Kresten Lei. Allerede fra opstarten vil der være lettere opgaver som sikrer at du stille og roligt kommer ind i tingene og terminologierne. Du starter i en slags mesterlære/sidemandsoplæring, så du bliver fortrolig med at anvende Economic bogføringssystemet.