Distriktskasserer for Rotary Distrikt 1461

Indsendt af Jan Caspersen den 29.8.2022
Funktionsbeskrivelse

Som distriktskasserer varetager du en distriktsfunktion, som medfører, at du under ansvar overfor guvernøren (DG) sørger for ind- og udbetalinger til/fra distriktets kasse og for bogføring af betalingerne i det af distriktet valgte elektroniske regnskabssystem. Du tilstiller den af distriktet valgte økonomiske revisor alle nødvendige oplysninger om betalingerne (indtægter/udgifter) til sikring af, at revisionen i samarbejde med DG og distriktskassereren kan udarbejde et retvisende regnskab baseret på alle betalinger (indtægter/udgifter) i hvert Rotary år.

Du er medlem af Distriktsrådet og deltager i dettes møder.

Distriktskasserer for Rotary Distrikt 1461.

Funktionsbeskrivelse

Som distriktskasserer varetager du en distriktsfunktion, som medfører, at du under ansvar overfor guvernøren (DG) sørger for ind- og udbetalinger til/fra distriktets kasse og for bogføring af betalingerne i det af distriktet valgte elektroniske regnskabssystem. Du tilstiller den af distriktet valgte økonomiske revisor alle nødvendige oplysninger om betalingerne (indtægter/udgifter) til sikring af, at revisionen i samarbejde med DG og distriktskassereren kan udarbejde et retvisende regnskab baseret på alle betalinger (indtægter/udgifter) i hvert Rotary år.

Du er medlem af Distriktsrådet og deltager i dettes møder.

 

Funktionsbeskrivelse:

 • Ansvar for distriktets kasse og for samarbejdsaftaler med den bankforbindelse, der er valgt af distriktet

 • Sikring af at alle bilag er påtegnet af DG som beskrevet i regnskabsinstruksen

 • Sikring af at alle beløb, der fremsendes til udbetaling, er vedlagt/vedhæftet underbilag, der dokumenterer udgiftens størrelse og relevans for distriktet

 • Bogføring af alle transaktioner (ca 400 bilag på et år)

 • Forestår udarbejdelse af årsbudget i samarbejde med DGE

 • Gennemser løbende alle kontobevægelser på distriktets konti og foretager eventuelle fejlrettelser

 • Gennemgår budgetterne for distriktets aktiviteter med henblik på at sikre, at udgiften holder sig indenfor distriktsbudgettets rammer

 • Opkræver i samarbejde med DG eventuelle betalinger i forbindelse med distriktets

aktiviteter

 • Tilstiller DG den information, DG har behov for, i forbindelse med DG's økonomiske samarbejde med RI

 • Informerer alle samarbejdspartnere om ændringer i takster og om tidsfrister til sikring af at alle regnskabsårets betalinger bogføres i det pågældende år

 • Assisterer DG med at udarbejde refusionsopgørelsen til RI

 • Udarbejdelse af halvårsregnskab

 • Klargøring af materiale til revision, herunder udarbejdelse af udkast til årsregnskab

 

Periodelængde:

Det tilstræbes, at distriktskassereren udpeges for en længere periode på 3-5 år.

 

Kvalifikationer:

Distriktskassereren forventes at have kendskab til almindelig regnskabsføring og regnskabsforståelse samt vilje til at arbejde i det af distriktet valgte elektroniske regnskabssystem