Projekt Sri Lanka "Help them to walk again"

Oprettet af Jørgen Maaløv Jørgensen den 28.11.2018

2018

 

Rotaryklubberne på Lolland og Falster

bidrager til et projekt på Sri Lanka til i alt ca. 435.000 kr.

 

Rotaryklubberne på Lolland og Falster har i 2017 samlet 77.900 kr. ind til et projekt på Sri Lanka: Help them to walk again. Rotarys Hjælpefond doblede beløbet op til 155.800 kr.

Rotarys Distrikt 1480, som dækker området svarende til Region Sjælland, donerede 36.000 kr. og Rotarys Distrikt 3220 på Sri Lanka donerede et beløb svarende til 64.000 kr.

Disse beløb udløste tilsammen et beløb svarende til 177.900 kr. fra The Rotary Foundation.

Det samlede projektbeløb er således på knap 435.000 DKr. – svarende til 69.000 USDollars.

 

 

Den lokale Rotary Club i Kandy på Sri Lanka er samarbejdspartneren, og projektet iværksættes og gennemføres af Centre for Handicapped, en non-profit institution i Kandy, www.cfhsrilanka.org.

   

For projektbeløbet producerer handicapcenteret proteser til børn og unge, der har mistet en arm eller et ben ved sygdom, trafikuheld, mineulykker, ligesom centeret også giver genoptræning.

Det store projektbeløb giver også centeret mulighed for at oprette mobile camps uden for eget distrikt og rundt på hele øen.    

 

Projektet er allerede i gang og gennemføres i 2018-2019, og det vil hjælpe ca. 350 børn og unge til at genvinde førligheden og derved få en bedre livskvalitet med forbedrede muligheder for at klare sig selv og på sigt få et arbejde.

 

Sri Lanka er et udviklingsland hvor der er stor forskel på rig og fattig, og hvor der ikke er offentlig hjælp og støtte til handicappede.

Centret modtager ikke offentlig støtte og det henvender sig til fattige børn og voksne, der ikke har mulighed for selv at betale for proteser og træning.

 

Projektet bliver løbende fulgt af Helle Jørgensen fra Maribo Rotary Klub, der bl.a. med besøg og billeder vil bidrage til dokumentation af hele projektet.

 

Det har været meget positivt at være med til at rejse det store beløb, Samarbejdet mellem klubberne på Lolland og Falster er blevet yderligere udbygget, og projektet er det største projekt nogensinde i distrikt 1480’s historie.

 

De enkelte klubber giver gerne supplerende oplysninger om projektet, ligesom der også kan rettes henvendelse til nedenstående fra Maribo Rotary Klub:

 

Bente Kaspersen                                      Helle Jørgensen

bentek (at) mail123.dk                                 elleh47 (at) gmail.com

tlf.: 2166 7303                                          tlf.: 2090 2514