Hjælpefonden

Så er det slut med at få penge fra Rotary Danmarks Hjælpefond (RDH) i 2017-1
Grisen er også ked af, at kassen er tom – Fodertruget fyldes igen 1.juli 2018.

Der har været run på RDH’s midler i dette Rotary år, vi havde et budget på 2.041.600 kr. og de er alle brugt til alle de fine projekter vi har haft siden 1. juli 2017.

I alt har der været 140 ansøgninger – det største antal nogen sinde. Det indikerer at der er god gang i vores klubber, både når det gælder store som små projekter - indenlands og udenlands.
Nu er det jo ikke sådan at RDH lukker ned det næste halve år – nej tvært imod så vil vi arbejde på at skaffe midler såfremt det er muligt til næste år’s udlodninger gældende fra 1juli 2018.

RDH er meget glad for alle de beløb, der jævnligt indløber til vores konto og det faste årlige bidrag fra samtlige rotarianere på 160 kr. pr. år giver os mulighed for at støtte de mange projekter, store som små, nære eller fjerne, blot det, at vi på denne måde kan gøre en forskel, er vigtig for os.

I år har vi et særdeles flot indsamlings resultat fra Boksen i Københavns Lufthavn, den har givet et bidrag i omegnen af 140.000 kr. – om vi har pladsen til næste år afgøres ved lodtrækning.
RDH har dog en opfordring til alle der kan undvære 200,- DKK eller mere pr. år til at oprette sig på hjemmesiden, - det kan gøres her. 

For at sikre rotarianeres mulighed for fortsat at få skattefradrag for større såvel som mindre frivillige bidrag til Hjælpefonden, skal der være mindst 100 årlige bidragsydere med min. 200 kr., som indberettes til SKAT hvert år i januar med gyldigt cpr. nr. osv.

Vi har hen over årene modtaget mange engangsbidrag, men ikke så mange løbende indbetalinger.

Vi ligger lige på grænsen mht faste bidragsydere, og da vi ønsker at fastholde denne mulighed er det vigtig at så mange som muligt tilmelder sig som faste bidragsydere, idet det er nødvendigt at vi ikke kommer under denne grænse på 100, for at fastholde godkendelse hos SKAT med hensyn til skattefradrag, Der kan læses mere om SKATS regler i ligningslovens §§ 8A og 12, StK 3.

Derfor: Kan I undvære en 200,- kr. seddel pr. år så gå straks ind på hjemmesiden, bedre i dag end i morgen. Vi håber at vi i løbet af 2017-18 kommer op på 200 personer og gerne flere, som løbende indbetaler til hjælpefonden.

Med venlig hilsen                 Thomas Locht / formand RDH