Hjælpefondens bestyrelse og forretningsudvalg

Fondens bestyrelse sammensættes af en repræsentant fra hvert af de 5 danske Rotary distrikter samt de til enhver tid siddende distriktsguvernører. De distriktsvalgte medlemmer af bestyrelsen fungerer som forretningsudvalg.

Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, intern revisor og sekretær. Formanden nyvælges hvert år.
Forretningsudvalget udpeger tillige hvert andet år(lige år) en forretningsfører der ikke indgår i betsyrelsen eller forretningsudvalg. Udpegningen gælder for en 2 årig periode.

Formanden er formand for den samlede bestyrelse og den ansvarlige leder. Han modtager og sørger for behandling, besvarelse og arkivering af alle ansøgninger og afgørelser, og han orienterer periodisk bestyrelsen om de indkomne ansøgninger og deres besvarelse.

Det påhviler formanden at skaffe bedst mulige oplysninger om baggrund og behov i relation til de modtagne ansøgninger og - så vidt muligt - at sikre, at de bevilgede beløb bliver anvendt til de ansøgte formål eller tilbagebetalt til Rotary Danmarks Hjælpefond.

Der er tillagt bestyrelse, forretningsudvalg og formanden følgende beføjelser:

Bestyrelsen som helhed afgør alle bevillinger over 60.000 kr.

Forretningsudvalget afgør bevillinger indtil og med 60.000 kr.

Formanden er bemyndiget til at afgøre bevillinger indtil og med 6.000 kr.

Formanden afgør om en ansøgning skal afslås umiddelbart sendes i høring i forretningsudvalget eller sendes i høring hos den samlede bestyrelse.

Sammensætningen af Hjælpefondens forretningsudvalg og bestyrelse i Rotary året 2017-18 er følgende:

Formand

Distrikt 1450

Thomas Locht, Møllebakken 56, 6800 Varde, 4016 7358, thomaslocht (at) yahoo.dk

Sekretær

Distrikt 1440

Jan Brinck, Krik Strandvej 72, 7770 Vestervig, 2762 1499, dg1440-1314 (at) rotary.dk

Bestyrelsesmedlem

Distrikt 1461

Anette Carling Løwert, Kingstrupvej 130, 5591 Gelsted, 2424 8507, anette (at) lowert.dk

Bestyrelsesmedlem

Distrikt 1470

Helena Nymann, Gjeddesdalsvej 76, 2670 Greve, 2014 8121, post (at) gjeddesdal.dk

Bestyrelsesmedlem

Distrikt 1480

Ulla Winther Koch, Peter Dams Vej 59, 4180 Sorø,  57 83 25 61, ullawintherkoch (at) gmail.com

Ovennævnte 5 personer udgør Hjælpefondens forretningsudvalg. Desuden indgår de de 5 siddende guvernører i bestyrelsen.

FORRETNINGSFØRER

For perioden 2016 - 2018 er udpeget
Jens van der Watt, Stubbevangen 23, 2700 Brønshøj, dg1470-0809 (at) rotary.dk
Alle henvendelser om udbetaling af bevilligede beløb skal rettes til forretningsføreren.